Språklæring og språkutvikling i barnehagen

Kommunikasjon og språklæring i barnehagen

 • Organisering

  Deltid
  Samlingsbasert
 • Studiepoeng

  30
 • Søknadsfrist

  01. mars 2018
 • Startsemester

  Høst
 • Studieavgift

  Kr. 820,- per sem.

Innhold

Studiet skal bidra til økt kompetanse og kunnskap om kommunikasjon og barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert de barna som har norsk som andrespråk. Dette innebærer både kroppslig og muntlig språk.

I «Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020» er et godt språkmiljø for alle barn ett av fire tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Dette studiet skal bidra til økt kompetanse og kunnskap om kommunikasjon og språklæring i barnehagen. Hvordan ansatte kan støtte og legge til rette for alle barns språkutvikling i barnehagen, er sentralt i studiet. Dette inkluderer også de barna som har norsk som sitt andrespråk. Noen barn strever med sin språklige utvikling, og studiet skal forberede ansatte på å støtte og gi oppfølging innenfor barnehagens rammer, og kunne vurdere behovet for særlige tiltak når det er nødvendig. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg ferdigheter i å legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn

Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon er et annet tematisk satsingsområde i kompetanseplanen. Studiet skal derfor gi kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Dette innebærer at den enkelte student skal gjennomføre et utviklingsarbeid om kommunikasjon og språklæring på egen arbeidsplass. Forståelser av barnehagens språkmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidig samspill, er også sentralt i studiet

Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell muntlig eksamen.

Spørsmål av administrativ art

Ta kontakt med Elin Alvestrand hvis du har spørsmål vedr. dette.

For ytterligere informasjon om studiet og søknad, se UDIR.no