Menighetspedagogikk

Studiet baserer seg på en kjerne av kristendomskunnskap og religionspedagogikk, men har tilleggsemner fra flere fag, bl.a. norsk, pedagogikk og fortellerkunst. Studiet har ikke opptak 2018.

Utdanningen retter seg primært mot ansatte i trosopplæring i Den norske kirke og andre kristne trossamfunn med sikte på å gi videreutdanning innenfor kristendomskunnskap og religionspedagogikk (menighetspedagogikk).

 • Organisering

  Deltid
  Samlingsbasert
 • Studiepoeng

  60
 • Søknadsfrist

 • Startsemester

  Høst
 • Søknadskode

  1017

Innhold

Pedagogisk arbeid med kristen tro forutsetter kjennskap til pedagogikk som lære om danning og læring generelt og som religionspedagogikk der det foreligger et bestemt lærestoff: Bibelens budskap om Jesus og virkningshistorien i kirken.

I den senere tid har pedagogisk arbeid med kristen trostradisjon i økende grad måttet forholde seg til en sekularisert kultur og til endringer i forholdet mellom stat og kirke.

Samtidig er behovet for å finne mening i tilværelsen viktig uansett religiøs tilhørighet, og samfunnet er blitt flerkulturelt og flerreligiøst. Det er viktig å se religionspedagogikk i norsk kontekst i en større samfunnsmessig og kulturell sammenheng.

Studiet utvikles i kontakt med Nidaros bispedømmekontor. Dette er i samsvar med Den norske kirkes plan for trosopplæring som vil overføre større deler av trosopplæringsprogrammets ledelse til bispedømmenivå. Samarbeidet gjelder både emnevalg og praksisplasser. Samarbeid med andre kirkesamfunn er aktuelt, avhengig av studenters tilknytning. Studiet vil vektlegge en økumenisk åpen tilnærming.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Aktuell forkunnskap er høgskoleutdanning med pedagogikk og kristendomsfaglige eller religionsfaglige emner i fagkretsen, eller tilsvarende kompetanse (f. eks. bibelskole eller dokumentert realkompetanse).

Undervisningsmetoder

Studiet er samlingsbasert og nettstøttet. Undervisning gis gjennom fem samlinger på to dager hver. I utgangspunktet vil samlingene bli lagt til campus (DMMH).