Veiledning i barnehagelærerutdanningen

Veiledning under utdanning er komplekst og innebærer både faglige og personlige dimensjoner. Studiet vil gi praktisk og teoretisk kompetanse i veiledning av studenter i barnehagelærerutdanningen.

 • Organisering

  Deltid
  Samlingsbasert
 • Studiepoeng

  15
 • Søknadsfrist

  15. april 2019
 • Startsemester

  Høst
 • Søknadskode

  1006
 • Studieavgift

  Kr. 750,- per sem.

Innhold

Bevissthet om egen veilederrolle, sentrale begrep i veiledning, veiledningens plass i utdanning, kunnskapsdanning og etisk bevissthet er sentralt i dette studiet.

Målgruppen for studiet er først og fremst praksislærere i barnehagelærerutdanning eller andre lignende profesjonsutdanninger. Studiet retter seg også mot ansatte ved høgskole/universitet som har behov for å øke kompetanse i å veilede studenter under utdanning, som faglærere og studieveiledere.

Studiet erstatter Pedagogisk veiledning for praksislærere. Studiet gir kompetanse som kan gi grunnlag for opptak på videre studier i pedagogisk veiledning.

Opptakskrav

Studentene skal være i arbeid som praksislærere i barnehagen eller være i arbeid som innbefatter veiledning av barnehagelærerstudenter under utdanning.

Undervisningsmetoder

Studiet legger vekt på studentaktive læringsformer. Egenutvikling som veileder og refleksjoner knyttet til egne erfaringer med studentveiledning står sentralt. Samlingene på DMMH vil ha varierte arbeidsformer, som forelesning, praktiske veiledningsøvinger, faglig dialog både i gruppe og plenum.

Studiet er lagt opp slik at det lar seg kombinere med å være i jobb. Det organiseres som samlingsbasert over to semester, med fem samlinger hver på to dager. Samlingene er lagt til onsdag og torsdag. Mellom samlingene kreves veiledning på egen arbeidsplass og skriftlig refleksjonsarbeid.

Vurderingsform

Studiet har obligatoriske arbeidskrav og individuell eksamensmappe.