Studieplan for Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage - KompAss 2016-17

Generell informasjon

Studieprogram: 
Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage - KompAss
Nynorsk navn: 
Kompetanseutvikling for assistentar i barnehage - KompAss
Engelsk navn: 
Competence Building for Assistants in Early Childhood Education
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
15
Studiebelastning: 
Deltid (25 %)
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2016
Godkjent dato
Mandag, mars 1, 2010 - 00:00
Godkjent av: 
DMMHs styre
Studieplanansvarlig
Marianne Pehrson

Studiemodell med emner

Emne2016 høst2017 vår
-15

Om studieprogrammet

KompAss – Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage – er et studium med vekt på erfaringsbasert læring med arbeidsplassen som læringsarena.

Studiet legger opp til at studentene skal få økt barnehagefaglig kompetanse i sin yrkesutøvelse som assistent eller fagarbeider i barnehagen, for dermed å bidra til å fremme utvikling av kvalitet i barnehagen. Arbeidet i studiet vil foregå gjennom tilegnelse av pensum, undervisning i klasserommet og eget arbeid med oppgaver i løpet av studieåret.

Studiet KompAss har et barnehagefaglig fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom Dronning Mauds Minne Høgskole og barnehagene i regionen. Det er en forutsetning at deltakende barnehager legger til rette for at studenten kan arbeide med studiets temaer på egen arbeidsplass.

Målgruppe

Studiet tilbys assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen generelt.

Opptakskrav og rangering

Studentene kan tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det er en forutsetning at søkeren kan dokumentere å være i arbeid i en barnehage.

Studiet er kompetansegivende og gir en uttelling på 15 studiepoeng forutsatt bestått eksamen.

For de som ikke har studierett kan KompAss også bli tatt som et (etterutdannings)kurs. Dette blir dokumentert i et kursbevis, forutsatt gjennomført deltakelse på samlinger og gjennomførte studieoppgaver.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for VUKOA6000.

Organisering av studiet

Studiet går over to semestre og har ulike arbeidsformer bl.a.:

  • Fem samlinger à 2 dager
  • Arbeid i basisgrupper mellom samlingene
  • To møter for veiledere
  • Skriftlige oppgaver
  • Individuelle oppgaver på egen arbeidsplass

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Se emnebeskrivelse for VUKOA6000.