Studieplan for emnestudier på bachelornivå - 2019-2020

Generell informasjon

Studieprogram: 
Emnestudier på bachelornivå
Nynorsk navn: 
Emnestudier på bachelornivå - 2019-20
Engelsk navn: 
Courses at Bachelor's level - 2019-20
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
30
Studiebelastning: 
Deltid (50 %)
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Studieavgift iht. til bestemmelser for studieåret. Se www.dmmh.no
Gjelder for kull: 
2019
Rammeplaner e.l. som gjelder for studiet: 
Studieplanen er utarbeidet i tråd med lov om universiteter og høgskoler av 1.april 2005 og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning av 2012.
Godkjent dato
Fredag, April 13, 2018 - 10:30
Godkjent av: 
Gerd Ildri Førde, på vegne av prorektor BLU
Studieplanansvarlig
Gerd Ildri Førde
Eva Stai Brønstad

Studiemodell med emner

Emne2019 høst2020 vår
-30

Målgruppe

Målgruppen er studenter som har fullført bachelor barnehagelærerutdanning og ønsker å søke seg inn på mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk, men som mangler det antall studiepoeng i kunstfag som kreves for opptak til dette studiet. 

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav er fullført bachelor barnehagelærerutdanning, og søkere tilbys studieplass i det bestemte studiet så fremt det er ledig plass etter at tildelingen av fordypningsplasser til DMMHs heltidsstudenter er gjennomført.

Organisering av studiet

Studiet går over to semester, høst og vår, med halv studiebelastning. Undervisningen foregår sammen med studenter fra fordypningsstudiet som gis i 3. studieår av barnehagelærerutdanningen på heltid ved DMMH. 

Krav om skikkethet og autorisasjon

Skikkethetsvurdering er regulert av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av KD 30.06.06, med hjemmel i lov om universitet og høyskoler av 1.april 2005, §4-10 sjette ledd. DMMH skal vurdere om barnehagelærerstudenten er skikket for barnehagelæreryrket, og vurderingen foregår gjennom hele studiet.

Praksisstudier

Emnet er uten krav om praksis, da 100 dager praksis forutsettes bestått før opptak.