Studieplan for Universitets- og høgskolepedagogikk, 2019-20

Generell informasjon

Studieprogram: 
Universitets- og høgskolepedagogikk
Nynorsk navn: 
Universitets- og høgskulepedagogikk
Engelsk navn: 
Teaching and Learning in Professional Education - Introduction for Academic Staff
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
15
Studiebelastning: 
Deltid (25 %)
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2019
Godkjent dato
Tirsdag, mars 5, 2019 - 00:00
Godkjent av: 
Styret ved DMMH
Studieplanansvarlig
Trond Løge Hagen

Studiemodell med emner

Emne2019 høst2020 vår
-15
VUUHP6000 Universitets- og høgskolepedagogikk (del 1) tilbys ikke studieåret 2019-20

Om studieprogrammet

Studiet i Universitets- og høgskolepedagogikk fokuserer på utvikling av nye undervisningsmetoder og didaktisk kompetanse tilpassa undervisning av studenter. Studieprogrammet består av to emner: VUUHP6000 Universitets- og høgskolepedagogikk og VUUHP6100 Universitets- og høgskolepedagogikk 2. 

Hensikten med Universitets- og høgskolepedagogikk er å gjøre deltakerne fortrolige med grunnleggende begreper, modeller og teori som bidrar til innsikt i hva læring er, og hvordan en kan fremme studenters læring i egen undervisning. Betydelig vekt blir lagt på å utvikle deltakernes innsikt i vesentlige sammenhenger mellom undervisning, læring og vurdering, slik at de selv blir bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere resultatene av egen undervisning.

I studieåret 2019-20 tilbys VUUHP6100 Universitets- og høgskolepedagogikk 2.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ansatte i undervisningsstillinger i universitets- og høgskolesektoren.

Opptakskrav og rangering

Studiet i Universitets- og høgskolepedagogikk er primært rettet mot tilsatte som har undervisningsoppgaver i universitets- og høgskolesektoren, og som mangler eller ønsker å styrke sin høgskolepedagogiske basiskompetanse. Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver mens de gjennomfører emnet.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg er det en forutsetning at VUUHP6000 Universitets- og høgskolepedagogikk, eller emne av tilsvarende innhold og omfang, er gjennomført og bestått før man kan søke opptak på VUUHP6100 Universitets- og høgskolepedagogikk 2.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for VUUHP6000 (første 15 studiepoengsenhet) og VUUHP6100 (andre 15 studiepoengsenhet).

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av to emner på 15 studiepoeng. Begge emnene er samlingsbaserte og går over to semestre med avsluttende vurdering i andre semester. Begge emnene er organisert i fire samlinger à to dager, og en avsluttende samling på en dag. Studiet legger opp til selvstendig arbeid imellom samlingene.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

I studieperioden vil det være samlinger på utdanningsinstitusjonene og utenfor campus. Mellom samlingene forutsettes det selvstendig arbeid.

Sentrale arbeidsmåter i studiet vil være en kombinasjon av praktiske øvelser og teoretiske refleksjoner. Det forutsettes at deltakerne bidrar aktivt gjennom kollegaveiledning, felles refleksjoner og individuelle framlegg.

Obligatorisk tilstedeværelse
Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i all undervisning. Ved særlige grunner kan det etter søknad med dokumentasjon innvilges fravær opptil 20 %.

Obligatoriske arbeidskrav
For å kunne fremstille seg til avsluttende vurdering må kandidaten ha oppfylt alle obligatoriske arbeidskrav, jf. § 5-2 i forskrift om studier ved DMMH. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Her gjelder DMMHs studiereglement.

Vurdering
Avsluttende vurdering i Universitets- og høgskolepedagogikk (VUUHP6000) er todelt og består av en individuell semesteroppgave basert på et gjennomført pedagogisk utviklingsarbeid, samt en individuell muntlig presentasjon tilknyttet semesteroppgaven og muntlig eksamen. I Universitets- og høgskolepedagogikk 2 (VUUHP6100) består avsluttende vurdering av en eksamensmappe bestående av mappebidragene tilknyttet arbeidskravene, samt et refleksjonsskriv som omhandler egen læringsprosess.

Karakteruttrykket er bestått / ikke bestått. Alle deler må vurderes til bestått.

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt eksamen, se forskrift om studier ved DMMH.

Kvalifikasjon/vitnemål

Det utstedes karakterutskrift etter fullført studieprogram.

Annen informasjon

Studieplanen er det mest sentrale informasjonsdokumentet for alle som er tatt opp på studieprogrammet, og alle deltakere er forpliktet til å gjøre seg godt kjent med denne.