Studieplan for emnestudier på masternivå 2022-23

Generell informasjon

Studieprogram: 
Emnestudier på masternivå
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2022
Godkjent dato
Mandag, February 27, 2017 - 00:00
Godkjent av: 
Helene Lund
Studieplanansvarlig
Kris Kalkman

Studiemodell med emner

Opptakskrav og rangering

Det kan tas opp studenter på enkeltemner dersom det er ledig plass etter at opptaket til mastergradsstudiene er gjennomført. Studierett på enkeltemner gjelder for ett studieår.

For opptak gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH.

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehageledelse
Opptakskrav: Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet
Søkere som har førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning etter gammel modell og ikke oppfyller C-kravet, kan legge ved dokumentasjon på videreutdanning ved DMMH eller annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet sitt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

  • samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
  • fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
  • fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som blir regnet inn i karaktersnittet vil ikke kunne innpasses i mastergraden.

Organisering av studiet

Anbefalt rekkefølge på emnene:

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehageledelse
Det anbefales å ta MLLEL4000 Ledelse for læring (7,5 stp.) og MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen (7,5 stp.) samtidig.