Semestre

BDNHB2030 Natur, helse og bevegelse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Natur, helse og rørsle
Kursnavn på engelsk: 
Nature, Health and Movement
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2024 vår
2024 høst
Eksamenssemester
2024 høst
Emneansvarlig
Hjørdis Krosshøl Bakke
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del
Forkunnskapskrav - emner
BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)

Emneinnhold

Emnet skal vektlegge verdien av å lære om og ferdes i naturen til alle årstider. En stor del av emnet omhandler biologisk mangfold og bærekraftig utvikling og vektlegger at studentene skal lære å kjenne igjen vanlige planter og smådyr i norsk natur, samt få kjennskap til sammenhengene i naturen.

Emnet fokuserer på barns bevegelseslek og kroppslige aktivitet. Studentene skal lære å vurdere det fysiske miljøet i og utenfor barnehagen og legge til rette for lek for alle barn.

Kosthold og helse har stor plass i emnet. Det legges vekt på at studenten skal få kunnskap om kroppens utvikling, hygiene og hva som kan bidra til god fysisk helse. Risikomestring, sikkerhet og førstehjelp er også en del av innholdet i emnet.

Emnet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag, fysisk aktivitet og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

 

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om naturen rundt oss og om hvordan personalet kan bidra til at barn opplever undring og glede ved å ferdes i og lære om naturen.
 • har innsikt i sammenhengene i naturen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.
 • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og seg selv gjennom kroppslig aktivitet og kan medvirke i og inspirere til barns bevegelseslek.
 • har kunnskap om barns utvikling, kropp, fysisk helse og helsefremmende arbeid i barnehagen.

Ferdigheter

Studenten 

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere turer i nærmiljøet og naturen og legge til rette for fysisk aktivitet, lek og utforsking sammen med barn.
 • kan vurdere risiko i barns fysiske miljø i barnehagen og legge til rette for risikomestring.
 • kan sørge for variert kosthold og god hygiene for alle barn i barnehagen.
 • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen og utføre førstehjelp.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drive med forebyggende helsearbeid, og bidra til et godt kosthold.
 • kan legge til rette for allsidige naturopplevelser utforskning og utfordrende bevegelseslek i ulike miljø.
 • kan legge til rette for at barn blir kjent med planter og dyr og får grunnleggende kjennskap til sammenhengene i naturen slik at de får et grunnlag for å ta bærekraftige valg og ta vare på naturmangfoldet.
 • kan analysere og kritisk reflektere over barnehagens arbeid med natur, helse og bevegelse og tilpasse innholdet til barns ulike forutsetninger.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N-NA1: Arbeidsbok tilknyttet feltkursSkriftlig oppgaveIndividuell
N-TF1: Gjennomført vinterkurs med tilhørende refleksjonsskrivDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N-TF2: Helseprosjekt med framleggFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA1: Arbeidsbok tilknyttet feltkurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF1: Gjennomført vinterkurs med tilhørende refleksjonsskriv
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF2: Helseprosjekt med framlegg
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %InternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Adgang til eksamen forutsetter oppnådd progresjonskrav for å starte i 3. klasse, samt at alle arbeidskrav er godkjent.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum