Studier

Start-termin kull
Type studium
BDBUL1001 Barns utvikling, lek og læring 1
BDBUL1002 Barns utvikling, lek og læring 2
BDFOR4550 Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv
BDKKK1012 Kunst, kultur og kreativitet 1
BDKKK2010 Kunst, kultur og kreativitet 2
BDLSU3050 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
BDPRA310 Praksis med fokus på overgangen barnehage-skole (5 dager)
BDPRA400 Praksis i barnehage, 4. studieår (10 dager)
BDSRL2020 Samfunn, religion, livssyn og etikk
BDSTM3040 Språk, tekst og matematikk
BFBUL1003 Barns utvikling, lek og læring 1
BFBUL2003 Barns utvikling, lek og læring 2
BFLSU3053 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
BFPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BFPRA210 Praksis med fokus på overgangen barnehage - skole, (5 dager)
BFPRA300 Praksis i barnehage, 3. studieår (25 dager)
BFSTM1043 Språk, tekst og matematikk 1
BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen
BHFOR3561 ECEC for Sustainability
BHFOR3580 Barndom, helse og livsmestring
BHFOR3590 Kreativitet, undring og bærekraft i barnehagen
BHKKK2013 Kunst, kultur og kreativitet 2
BHNHB1033 Natur, helse og bevegelse
BHSRL2023 Samfunn, religion, livssyn og etikk
BHSTM2043 Språk, tekst og matematikk 2
BILSU3053 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
BKFOR3510 Profesjonalitet og faglig fordypning i musikk, drama, kunst og håndverk
BKKKK1013 Kunst, kultur og kreativitet 1
BKKKK2013 Kunst, kultur og kreativitet 2
BKMNSTM2043 Språk, tekst og matematikk 2
BKNHB1033 Natur, helse og bevegelse
BKNSRL2023 Samfunn, religion, livssyn og etikk
BLBUL1015 Barns utvikling, lek og læring 1
BLBUL2015 Barns utvikling, lek og læring 2
BLFOR4030 Ledelse i framtidas barnehage
BLKKK3020 Kunst, kultur og kreativitet
BLLSU3015 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
BLNHB1020 Natur, helse og bevegelse
BLPRA100 Praksis i barnehage, 1. (30 dager)
BLPRA210 Praksis overgangen barnehage-skole (5 dager)
BLPRA400 Praksis i barnehage, 4. (15 dager)
BLSRL1010 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1
BLSRL2010 Samfunn, religion, livssyn og etikk 2
BLSRL3010 Samfunn, religion, livssyn og etikk 3
BLSTM2020 Språk, tekst og matematikk
BMFOR3550 Profesjonalitet i kulturelt mangfold
BMNHB2033 Natur, helse og bevegelse
BMNKKK1013 Kunst, kultur og kreativitet
BMSRL1023 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1
BMSRL2023 Samfunn, religion, livssyn og etikk 2
BNFOR3530 Bærekraftig pedagogikk i barnehagens utemiljø
BNNHB1033 Natur, helse og bevegelse 1
BNNHB2033 Natur, helse og bevegelse 2
BUPRA300 Practical Training in an ECEC Institution Abroad (25 days)
BUPRA300 Praksis i barnehage i utlandet (25 dager)
BxBACx9xx Bacheloroppgave knyttet til fordypning
BxFOR352x Barnehager i internasjonale perspektiv, felles emne
MFFMD5010 Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign
MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder
MKMOP5901 Masteroppgave
MKPRO5500 Barnekulturelt kunstpedagogisk prosjekt
MKPRO5500 Project in Child Culture and Arts Education
MLMOP5900 Masteroppgave
MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I
MLVFM5020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder II
MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse
MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt
MVBSS6000 Barns språkutvikling og språklæring
MVFMU6000 Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen
MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
MVSTY6001 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
MVSTY6001 Nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehagar
MVSTY6001 National Leadership Education for Directors of ECEC Institutions
MVVPB6000 Veiledningskompetanse
NECEC2300 Early Childhood Education and Care in Norway
VUBHP6100 Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
VUUHP6000 Universitets- og høgskolepedagogikk