Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BDNHB2030 Natur, helse og bevegelse

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2025 vår, 2025 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 høst
  • Emneansvarlig
   Anne-Lise Olsen
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

BDPRA100

Emneinnhold

Emnet skal vektlegge verdien av å lære om og ferdes i naturen til alle årstider. En stor del av emnet omhandler biologisk mangfold og bærekraftig utvikling og vektlegger at studentene skal lære å kjenne igjen vanlige planter og smådyr i norsk natur, samt få kjennskap til sammenhengene i naturen.

Emnet fokuserer på barns bevegelseslek og kroppslige aktivitet. Studentene skal lære å vurdere det fysiske miljøet i og utenfor barnehagen og legge til rette for lek for alle barn.

Kosthold og helse har stor plass i emnet. Det legges vekt på at studenten skal få kunnskap om kroppens utvikling, hygiene og hva som kan bidra til god fysisk helse. Risikomestring, sikkerhet og førstehjelp er også en del av innholdet i emnet.

Emnet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag, fysisk aktivitet og pedagogikk.

Læringsutbytte

 

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om naturen rundt oss og om hvordan personalet kan bidra til at barn opplever undring og glede ved å ferdes i og lære om naturen.
 • har innsikt i sammenhengene i naturen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.
 • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og seg selv gjennom kroppslig aktivitet og kan medvirke i og inspirere til barns bevegelseslek.
 • har kunnskap om barns utvikling, kropp, fysisk helse og helsefremmende arbeid i barnehagen.

Ferdigheter

Studenten 

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere turer i nærmiljøet og naturen og legge til rette for fysisk aktivitet, lek og utforsking sammen med barn.
 • kan vurdere risiko i barns fysiske miljø i barnehagen og legge til rette for risikomestring.
 • kan sørge for variert kosthold og god hygiene for alle barn i barnehagen.
 • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen og utføre førstehjelp.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drive med forebyggende helsearbeid, og bidra til et godt kosthold.
 • kan legge til rette for allsidige naturopplevelser utforskning og utfordrende bevegelseslek i ulike miljø.
 • kan legge til rette for at barn blir kjent med planter og dyr og får grunnleggende kjennskap til sammenhengene i naturen slik at de får et grunnlag for å ta bærekraftige valg og ta vare på naturmangfoldet.
 • kan analysere og kritisk reflektere over barnehagens arbeid med natur, helse og bevegelse og tilpasse innholdet til barns ulike forutsetninger.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N-NA1: Arbeidsbok tilknyttet feltkursSkriftlig oppgaveIndividuell
N-TF1: Gjennomført vinterkurs med tilhørende refleksjonsskrivDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N-TF2: Helseprosjekt med framleggFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA1: Arbeidsbok tilknyttet feltkurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF1: Gjennomført vinterkurs med tilhørende refleksjonsskriv
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF2: Helseprosjekt med framlegg
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %InternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Adgang til eksamen forutsetter oppnådd progresjonskrav for å starte i 3. klasse, samt at alle arbeidskrav er godkjent.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer