Semestre

BDPRA310 Praksis med fokus på overgangen barnehage-skole (5 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis med fokus på overgangen barnehage-skule (5 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
Practical Training Focused on the Transition from ECEC to Primary School (5 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 høst
Eksamenssemester
2022 høst
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.
Forkunnskapskrav - emner
BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)
BDPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (30 dager)

Forventet læringsutbytte

Studenten:

  1. har kunnskap om grunnskolens styringsdokumenter
  2. har innsikt i barns behov og forutsetninger i overgangen fra barnehage til skole/SFO
  3. har kjennskap til pedagogisk arbeid i grunnskolens 1. trinn (viser til arbeidskrav i emnet BDSTM3040 Språk, tekst og matematikk)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal:

  • Observere og delta i pedagogisk arbeid i 1. klassetrinn og SFO.
  • Intervjue/samtale med elever og lærere om elevrollen og om overgangen fra barnehage til skole, og SFO.

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISGruppe, med individuell vurdering5dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:5
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praksisperioden vurderes på grunnlag av oppfylt tilstedeværelse i praksis, og godkjent arbeidskrav fra praksisperioden, lagt til emnet BDSTM3040 Språk, tekst og matematikk

Øvrig informasjon

Organisering og omfang

Praksisen foregår på grunnskolens 1.trinn. Studentene gjennomfører praksis enkeltvis eller i grupper på inntil 6 studenter. 

Studentene skal være til stede 30 timer på praksisskolen, det er ønskelig at de tilbringer deler av tiden på SFO. I tillegg kommer 2 timer til veiledning med praksislærer.

Evt. fravær tas igjen på undervisningsfrie dager etter avtale med praksislærer. 

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH

Pensum