Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BDPRA310 Praksis med fokus på overgangen barnehage-skole (5 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2024 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

BDPRA100
BDPRA200

Læringsutbytte

Studenten:

 1. har kunnskap om grunnskolens styringsdokumenter
 2. har innsikt i barns behov og forutsetninger i overgangen fra barnehage til skole/SFO
 3. har kjennskap til pedagogisk arbeid i grunnskolens 1. trinn (viser til arbeidskrav i emnet BDSTM3040 Språk, tekst og matematikk)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal:

 • Observere og delta i pedagogisk arbeid i 1. klassetrinn og SFO.
 • Intervjue/samtale med elever og lærere om elevrollen og om overgangen fra barnehage til skole, og SFO.

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISGruppe, med individuell vurdering5dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:5
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praksisperioden vurderes på grunnlag av oppfylt tilstedeværelse i praksis, totalt 30 timer fordelt på 5 dager. 

Arbeidskrav fra praksisperioden er lagt til emnet BDSTM3040, Språk, tekst og matematikk. Arbeidskravet inngår ikke i vurderingen av BDPRA310.

Øvrig informasjon

Organisering og omfang

Praksisen foregår på grunnskolens 1. trinn. Studentene gjennomfører praksis enkeltvis eller i grupper på inntil 6 studenter. 

Studentene skal være til stede 30 timer på praksisskolen, det er ønskelig at de tilbringer deler av tiden på SFO. I tillegg kommer 2 timer til veiledning med praksislærer.

Evt. fravær tas igjen på undervisningsfrie dager etter avtale med praksislærer. 

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH