BFPRA210 Praksis med fokus på overgangen barnehage - skole, (5 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2022 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2022 høst
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Læringsutbytte

Etter gjennomført praksis skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 • har innsikt i og kan reflektere over barns opplevelse av overgangen fra barnehage til skole/sfo
 • har kunnskap om overganger i barns liv, og kan reflektere over hvordan barnehagelæreren kan bidra til gode overganger.
 • kjenner til og kan reflektere over grunnskolens arbeid med grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring.

 

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Gruppene av studenter skal:

 • observere og delta i pedagogisk arbeid i grunnskolens 1. klassetrinn og sfo
 • samtale med elever og lærere om elevrollen og om overgangen fra barnehage til skole, og sfo

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksis Gruppe5dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:5
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praksisperioden vurderes på grunnlag av oppfylt tilstedeværelse i praksis, og godkjent arbeidskrav fra praksisperioden, lagt til emnene BHSTM2040 / BKMNSTM2040, Språk, tekst og matematikk, og BFBUL2003 Barns utvikling, lek og læring.

Øvrig informasjon

Organisering og omfang

Praksisen foregår på grunnskolens 1. trinn. Studentene inndeles i grupper på 4-6 studenter.

Studentene skal være til stede 30 timer på praksisskolen. Det er ønskelig at de tilbringer deler av tiden på sfo. I tillegg kommer 2 timer til veiledning med praksislærer