Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHPRA210 Praksis med fokus på overgangen barnehage-skole (5 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2020 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2020 høst
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

esb

Forkunnskapskrav - emner

BHPRA100

Læringsutbytte

Studenten:

 • har kunnskap om grunnskolens styringsdokumenter
 • har innsikt i barns behov og forutsetninger i overgangen fra barnehage til skole/SFO
 • har kjennskap til pedagogisk arbeid i grunnskolens 1. trinn (viser til arbeidskrav i emnet BHSTM2040 Språk, tekst og matematikk)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Organisering og omfang

Praksisen foregår på grunnskolens 1. trinn. Studentene inndeles i grupper på 4-6 studenter

Studentene skal være til stede 30 timer på praksisskolen. Det er ønskelig at de tilbringer deler av tiden på SFO. I tillegg kommer 2 timer til veiledning med praksislærer

Gruppene av studenter skal:

 • observere og delta i pedagogisk arbeid i 1. klassetrinn og SFO
 • intervjue/samtale med elever og lærere om elevrollen og om overgangen fra barnehage til skole, og SFO

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell5dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praksisperioden vurderes på grunnlag av oppfylt tilstedeværelse i praksis, og godkjent arbeidskrav fra praksisperioden, lagt til emnet BHSTM2040 Språk, tekst og matematikk.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.