Semestre

BKPRA210 Praksis med fokus på overgangen barnehage-skole (5 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis med fokus på overgangen barnehage-skule (5 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
Practical Training Focused on the Transition from ECEC to Primary School (5 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2016 høst
Eksamenssemester
2016 høst
Emneansvarlig
Brit Regine Skrove
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BKPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Forventet læringsutbytte

Studenten:

  • Har kunnskap om skolens styringsdokumenter
  • Har innsikt i barns behov og forutsetninger i overgangen fra barnehage til skole/SFO
  • Har kjennskap til pedagogisk arbeid i grunnskolens 1. trinn (Viser til arbeidskrav i kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk)

Arbeids- og læringsaktiviteter

  • Intervjue/samtale med barn og lærer om elevrollen og om overgangen fra barnehage til skole
  • Observasjon og deltakelse i pedagogisk arbeid i 1. klassetrinn og SFO

Organisering og omfang

Praksisen foregår på grunnskolens 1.trinn. Studentene inndeles i grupper på 4-6 studenter.

Studentene har 30 timers tilstedeværelse på praksisskolen per uke, det er ønskelig at studenten tilbringer deler av tiden på SFO. I tillegg kommer 2 timer til veiledning med praksislærer.

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell5dager100 %Intern
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Skriftlig rapport fra praksis.

Hver studentgruppe skriver en rapport fra skolepraksisen.

Rapporten skal, med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelser, inneholde dokumentasjon, refleksjon og en kort vurdering av perioden. Observasjoner, notater, referater, etc. som vurderes som relevant for rapportens innhold, skal legges ved som dokumentasjon.

Praksisrapporten skal leveres (elektronisk) til praksislærer og til faglærere i emnet Språk, tekst og matematikk innen 5 virkedager etter avsluttet praksis. Praksislærer sender sine kommentarer til faglærer innen 10 virkedager.

Rapporten skal ikke inneholde navn på barn, lærer eller skole, men på praksisgruppe og studentens lærer ved Dronning Mauds Minne høgskole. Rapporten er et arbeidskrav som høgskolen endelig skal godkjenne. Ved ikke godkjent faglig innhold følges samme rutiner som for arbeidskrav.

Karakter på gjennomført praksis med skriftlig rapport settes av faglærere i emnet Språk, tekst, matematikk.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.