BLPRA210 Praksis overgangen barnehage-skole (5 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2022 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2022 høst
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Læringsutbytte

Studenten

 • har innsikt i og kan reflektere over barns opplevelse av overgangen fra barnehage til skole/sfo
 • har kunnskap om overganger i barns liv, og kan reflektere over hvordan barnehagelæreren kan bidra til gode overganger
 • kjenner til og kan reflektere over grunnskolens arbeid med grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studentene/gruppene skal:

 • observere og delta i pedagogisk arbeid i 1. klassetrinn og sfo
 • samtale med elever og lærere om elevrollen og om overgangen fra barnehage til skole og sfo

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praksisperioden vurderes på grunnlag av oppfylt tilstedeværelse i praksis, og godkjente arbeidskrav fra praksisperioden, lagt til emnene BLBUL2015 og BLSTM2020

 

Øvrig informasjon

Organisering og omfang:

Praksisperioden foregår på grunnskolens 1. trinn. Studentene gjennomfører praksis enkeltvis eller i grupper på inntil 6 studenter.

Studentene skal være til stede på praksisskolen i 30 timer. Det er ønskelig at de tilbringer deler av tiden på sfo. I tillegg kommer 2 timer til veiledning med praksislærer.