Semestre

BLPRA210 Praksis overgangen barnehage-skole (5 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis overgangen barnehage-skule (5 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
Practical Training Transition from ECEC to Primary School (5 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 høst
Eksamenssemester
2020 høst
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
BLPRA100 Praksis i barnehage 1. studieår (30 dager)

Forventet læringsutbytte

Studenten

  1. har innsikt i, og kan reflektere over barns opplevelse av overgangen fra barnehage til skole/SFO
  2. kan reflektere over egen rolle som pedagog i forbindelse med overganger i barns liv
  3. kan reflektere over grunnskolens pedagogiske arbeid med grunnleggende lese, skrive og matematikkopplæring

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

 

Studentene/gruppene skal:

  • observere og delta i pedagogisk arbeid i 1. klassetrinn og SFO
  • samtale med elever og lærere om elevrollen og om overgangen fra barnehage til skole og SFO

Eksamen

Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praksisperioden vurderes på grunnlag av oppfylt tilstedeværelse i praksis, og godkjente arbeidskrav fra praksisperioden, lagt til emnene BLBUL2015 og BLSTM2020

Øvrig informasjon

Organisering og omfang

Praksisperioden foregår på grunnskolens 1.trinn. Studentene gjennomfører praksis enkeltvis eller i grupper på inntil 6 studenter.

Studentene skal være til stede på praksisskolen i 30 timer. Det er ønskelig at de tilbringer deler av tiden på SFO. I tillegg kommer 2 timer til veiledning med praksislærer. 

 

Pensum