Semestre

BMFOR3550 Profesjonalitet i kulturelt mangfold

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Profesjonalitet i kulturelt mangfald
Kursnavn på engelsk: 
Professionality in Cultural Diversity
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2023 høst
2024 vår
Eksamenssemester
2024 vår
Emneansvarlig
Svein Sando

Emneinnhold

Dette emnet gir studenten faglig fordypning særlig i tema som er sentrale i et barnehage-Norge preget av mangfold. Det legges vekt på både det helhetlige perspektivet på barnehagelærerrollen, lekens betydning og barns rettigheter. Samtidig forberedes og dyktiggjøres studenten i å møte et dynamisk og mangfoldig samfunn som er representert i barnehagens sosiale og kulturelle fellesskap. Fordypningen retter oppmerksomhet mot det komplekse samspillet i møte mellom forskjellige verdisyn og livsverdener, og de kommunikative muligheter og utfordringene det skaper i en barnehagehverdag. Mangfold i denne fordypningen behøver ikke begrenses til kun å gjelde språklig, etnisk, kulturelt, verdimessig og religiøst mangfold.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.

Kunnskaper - Studenten

 • har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen med vekt på interkulturell kompetanse
 • har inngående kunnskap om barns språk med særskilt vekt på flerspråklighet
 • har utvidet kunnskap om lekens betydning, med særskilt vekt på inkluderingsprosesser
 • har inngående kunnskap om relevante styringsdokumeter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om barn og foreldre i ulike migrasjonsprosesser
 • har opparbeidet seg kunnskap i pedagogisk virksomhet med barn fra ulike kulturelle bakgrunner

Ferdigheter - Studenten

 • har kompetanse og ferdighet til å legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn, herunder inkluderende lesepraksiser
 • kan veilede medarbeidere etikkfaglig, særlig knyttet til mangfold i barnehagen, både slikt som skaper konflikter og når ulikheter medfører at relevante tema blir fortiet og tabuisert
 • kan foreta etisk resonnement som tilstreber likeverd

Generell kompetanse - Studenten

 • har innsikt i opplevelser av utenforskap
 • har innsikt i hvordan verdier og forståelse av kultur, livssyn og religion påvirker barnehagelærerprofesjonen
 • har grundig forståelse for ulike etiske problemstillinger og teorier knyttet til mangfold
 • har innsikt i hvordan lek og læring kan forstås i ulike samfunn, og evner å reflektere over den norske barnehagemodellen i et komparativt perspektiv
 • evner å anerkjenne og ivareta barns flerspråklighet og barnehagen som en flerspråklig arena
 • har en progresjon med hensyn til dannelse som profesjonsutøver med vekt på kulturelt mangfold

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F3-TF6: Barnerettigheter og bildebøkerMuntlig oppgaveGruppe
F3-PD1: Paneldebatt om lek og læringMuntlig oppgaveGruppe
F3-TF4: Presentasjon av fagartikkelFramføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
F3-TF5 Kulturfestival for de minste barnaDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF6: Barnerettigheter og bildebøker
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-PD1: Paneldebatt om lek og læring
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF4: Presentasjon av fagartikkel
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF5 Kulturfestival for de minste barna
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell5timer60 %Intern og eksternRammeplan for barnehagen
Muntlig eksamenMUN2Individuell30minutter40 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagen
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:MUN2
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MUN2: OBLTS, F3-TF4
 • SEK2: F3-PD1, F3-TF5, F3-TF6

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

F-NO1 og F-PD1 er ekvivalent med F3-TF6

F-TF5 er ekvivalent med F3-TF5

F3-SF1 og T3- NO1 er ekvivalent med F3-TF6

Pensum