Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BMFOR3550 Profesjonalitet i kulturelt mangfold

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Therese Marie Ignacio Bjørnaas
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Dette emnet gir studenten faglig fordypning særlig i tema som er sentrale når det gjelder mangfold i barnehagen. Det legges vekt på både det helhetlige perspektivet på barnehagelærerrollen, lekens betydning og barns rettigheter. Samtidig forberedes og dyktiggjøres studenten i å møte et dynamisk og mangfoldig samfunn som er representert i barnehagens sosiale og kulturelle fellesskap. Fordypningen retter oppmerksomhet mot det komplekse samspillet i møte mellom forskjellige verdisyn og livsverdener, og de kommunikative muligheter og utfordringene det skaper i en barnehagehverdag. Mangfold i denne fordypningen er ikke begrenset til kun å gjelde språklig, etnisk, kulturelt, verdimessig og religiøst mangfold.

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.

Kunnskaper - Studenten

 • har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen med vekt på interkulturell kompetanse
 • har inngående kunnskap om barns språk med særskilt vekt på flerspråklighet
 • har utvidet kunnskap om lekens betydning, med særskilt vekt på inkluderingsprosesser
 • har inngående kunnskap om relevante styringsdokumenter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om barn og foreldre i ulike migrasjonsprosesser
 • har opparbeidet seg kunnskap i pedagogisk virksomhet med barn fra ulike kulturelle bakgrunner
 • har inngåendekunnskap om ulike etiske problemstillinger og teorier knyttet til mangfold

Ferdigheter - Studenten

 • har kompetanse og ferdighet til å legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn, herunder inkluderende lesepraksiser
 • kan veilede medarbeidere etikkfaglig, særlig knyttet til mangfold i barnehagen, både slikt som skaper konflikter og når ulikheter medfører at relevante tema blir fortiet og tabuisert
 • kan foreta etisk resonnement som tilstreber likeverd

Generell kompetanse - Studenten

 • har innsikt i opplevelser av utenforskap
 • har innsikt i hvordan verdier og forståelse av kultur, livssyn og religion påvirker barnehagelærerprofesjonen
 • Har innsikt i hvordan lek og sosialt samspill kan ha betydning for barns opplevelse av tilhørighet
 • evner å anerkjenne og ivareta både barns flerspråklighet og barnehagen som en flerspråklig arena
 • har en progresjon med hensyn til dannelse som profesjonsutøver med vekt på kulturelt mangfold

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F3-TF6: Barnerettigheter og bildebøkerMuntlig oppgaveGruppe
F3-PD1: Paneldebatt om lek og læringMuntlig oppgaveGruppe
F3-TF4: Presentasjon av fagartikkelFramføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
F3-TF5 Kulturfestival for de minste barnaDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF6: Barnerettigheter og bildebøker
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-PD1: Paneldebatt om lek og læring
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF4: Presentasjon av fagartikkel
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF5 Kulturfestival for de minste barna
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell5timer60 %Intern og eksternRammeplan for barnehagen
Muntlig eksamenMUN2Individuell30minutter40 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagen
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:MUN2
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MUN2: OBLTS, F3-TF4
 • SEK2: F3-PD1, F3-TF5, F3-TF6

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

F-NO1 og F-PD1 er ekvivalent med F3-TF6

F-TF5 er ekvivalent med F3-TF5

F3-SF1 og T3- NO1 er ekvivalent med F3-TF6