Semestre

BPPRA310 Praksis med fokus på overgangen barnehage-skole (5 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis med fokus på overgangen barnehage-skule (5 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
Practical Training Focused on the Transition from ECEC to Primary School (5 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 høst
Eksamenssemester
2018 høst
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BPPRA100 Praksis, 1. studieår (10 dager i egen barnehage, 20 dager i praksisbarnehage)
BPPRA200 Praksis, 2. studieår (30 dager i praksisbarnehage)

Forventet læringsutbytte

Studenten:

  • har kunnskap om grunnskolens styringsdokumenter
  • har innsikt i barns behov og forutsetninger i overgangen fra barnehage til skole/SFO
  • har kjennskap til pedagogisk arbeid i grunnskolens 1. trinn (viser til arbeidskrav i emnet BPSTM3040 Språk, tekst og matematikk)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Organisering og omfang

Praksisen foregår på grunnskolens 1.trinn. Studentene inndeles i grupper på 4-6 studenter.

Studentene skal være til stede 30 timer på praksisskolen, det er ønskelig at de tilbringer deler av tiden på SFO. I tillegg kommer 2 timer til veiledning med praksislærer.

Gruppene av studenter skal:

  • observere og delta i pedagogisk arbeid i 1. klassetrinn og SFO
  • intervjue/samtale med elever og lærere om elevrollen og om overgangen fra barnehage til skole, og SFO

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISGruppe, med individuell vurdering5dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:5
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praksisperioden vurderes på grunnlag av oppfylt tilstedeværelse i praksis, og godkjent arbeidskrav fra praksisperioden, lagt til emnet BPSTM3040 Språk, tekst og matematikk.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.