Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BPPRA400 Praksis, 4. studieår (10 dager i egen barnehage)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2019 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2019 høst
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken, Maria Selmer-Olsen
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

gif

Forkunnskapskrav - emner

BPPRA100
BPPRA200
BPPRA300

Læringsutbytte

Læringsutbytte praksis i 4. studieår.

Studenten

 • kan planlegge, lede og vurdere prosjektarbeid i barnehagen med vekt på barns læring i et steds- og nærmiljøperspektiv
 • kan sette i gang, gjennomføre og dokumentere skapende prosesser i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.

 • Ferdigstille praksiskontrakt innen de første to dager i praksis
 • Lederansvar som inkluderer et prosjektarbeid med fokus på barns læring i et steds- og nærmiljøperspektiv 
  • Lederansvar for minst et avdelingsmøte som avholdes i praksisperioden
  • Planlegge, gjennomføre/lede, dokumentere og vurdere skapende prosesser i et prosjektarbeid
 • Muntlig og skriftlig refleksjon over egen atferd og handlinger med utgangspunkt i eget grunnsyn

Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se mal i praksishåndboka).

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell10dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering av studentens gjennomføring av oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelser. Dette vurderes av praksislærer, muntlig i løpet av praksisperioden og skriftlig ved slutten av perioden.

Kriteriene for vurdering er:

 • Vurderingskriterier for alle fire studieår: 
  • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
  • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
  • Studentens møte med utfordringer
  • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis, muntlig og skriftlig
  • Studentens ansvar for egen læring
  • Studentens evne til selvvurdering
  • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
  • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid 
 • Læringsutbyttebeskrivelse 4. studieår
  • Alle momentene under forventet læringsutbytte skal vurderes.

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere én gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som ett forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og veileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.