Semestre

BxBACx9xx Bacheloroppgave knyttet til fordypning

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Bacheloroppgåve knytt til fordjuping
Kursnavn på engelsk: 
Specialization - Bachelor Thesis
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Mirjam Dahl Bergsland
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra tidligere studieår. Se studieplanens generelle del.

Emneinnhold

Bacheloroppgaven skal være profesjonsorientert og bygge på kunnskap knyttet til fordypningsenheten og pedagogikkfaget.

Oppgaven er et selvstendig arbeid der studenten selv velger tema, problemstilling og metode. Problemstilling og metode må godkjennes av veiledere.

I emnet inngår en innføring i vitenskapelig arbeid, forskningsmetodikk og skriving av fagtekst.

Oppgaven skal presenteres for medstudenter og veiledere i rimelig tid før innlevering for å gi studentene erfaring både med formidling og å vurdere betydningen av respons.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten

  • grunnleggende kunnskap om allmennvitenskapelige normer, vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • evne til å avgrense et pedagogisk og/eller faglig problemfelt, formulere forskningsspørsmål og/eller en problemstilling og disponere eget arbeid
  • utvidet kunnskap om og innsikt i bacheloroppgavens tema og problemfelt
  • ferdigheter i å presentere eget forskningsarbeid, muntlig og skriftlig

Arbeids- og læringsaktiviteter

Storforelesninger i kombinasjon med klasseundervisning, gruppearbeid og individuelt arbeid med veiledning, individuelt arbeid med datainnsamling.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BA-V: Obligatorisk veiledning, knyttet til arbeidsskisse for bacheloroppgaven Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
BA-P: Presentasjon av arbeidet med bacheloroppgaven for medstudenter og lærereFramføring/presentasjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BA-V: Obligatorisk veiledning, knyttet til arbeidsskisse for bacheloroppgaven
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BA-P: Presentasjon av arbeidet med bacheloroppgaven for medstudenter og lærere
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
BacheloroppgaveOPG1Individuell10.000ord100 %Intern og eksternAlleVeileder fra fordypningsemnet er intern sensor. Ekstern sensor skal ha fagkompetanse i pedagogikk.
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10.000
Enhet:ord
Vekting:100 %
Merknader:Veileder fra fordypningsemnet er intern sensor. Ekstern sensor skal ha fagkompetanse i pedagogikk.
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen: ALLE 

Øvrig informasjon

Emnets kode og navn følger studieprogrammet og navn på fordypningen som er studenten er tilknyttet. Se emnebeskrivelsen for fordypningsemnet. 

På StudentWeb skal studentene legge inn tittelen på bacheloroppgaven de skriver, og denne vil stå oppført på karakterutskriften tilhørende vitnemålet. Studentene velger selv om de også vil legge inn tittelen oversatt til engelsk slik at tittelen også framkommer på engelsk på vitnemålstillegget (Diploma Supplement). Se framgangsmåte for å legge inn tittel i eksamensrommet på Itslearning.

Emneansvarlig for bacheloroppgaveemnet på de konkrete profiler og fordypninger, er samme person som den emneansvarlige for tilsvarende fordypningsemne.

Pensum