Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MBLOL4010 Barndom, lek og læring - diskurser og praksiser

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2023 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2023 høst
  • Emneansvarlig
   Monica Seland
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

I dette emnet presenteres og drøftes nyere forskning og ulike syn på barndom, lek og læring i et jevnaldrings-, institusjons- og samfunnsperspektiv. Barnehagen er både en barndomsarena og første del av utdanningsløpet, og spenninger knyttet til lek og læring som del av ulike og konkurrerende diskurser diskuteres. Evidensbasering og pedagogiske programmer utforskes i lys av ulike forståelser av barnehagekvalitet. Emnet utfordrer studentene til faglige og kritiske analyser og drøftinger av ulike problemstillinger relatert til barns danningsprosesser og rettigheter, politiske føringer og et profesjonsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående kunnskap om barndom, lek og læring som diskursive fenomener
 • inngående kunnskap om nyere forskning og ulike syn på barndom, lek og læring
 • avansert kunnskap om barnehagen som barndoms- og utdanningsarena

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

 • kan analysere og kritisk drøfte kompleksiteten i og forholdet mellom ulike forståelser av barndom, lek og læring

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

 • kan analysere og kritisk drøfte hvordan ulike forståelser av barndom, lek og læring kan få konsekvenser for pedagogiske praksiser i institusjoner for barn
 • har inngående kunnskap om sammenhenger mellom lek, læring og danning

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, seminar, individuelt arbeid, gruppediskusjoner og samarbeid, presentasjoner og veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
LOL-AK1: Artikkelseminar. Deltagelse ved seminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt artikkel.Framføring/presentasjonIndividuell
LOL-AK2: Fagtekst med presentasjon. Veiledning fra faglærer.Framføring og rapportIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:LOL-AK1: Artikkelseminar. Deltagelse ved seminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt artikkel.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:LOL-AK2: Fagtekst med presentasjon. Veiledning fra faglærer.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEKIndividuell6timer100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

SEK: LOL-AK1 og LOL-AK2 

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVBBB6000 Barn og barndomTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MVBBB6000 Barn og barndom
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Øvrig informasjon