Semestre

MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barn sine multimodale praksisar og tidlege literacy
Kursnavn på engelsk: 
Multimodality and Literacy in ECEC institutions
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Marit Holm Hopperstad

Emneinnhold

I emnet presenteres og drøftes teoretiske tilnærminger til og nyere forskning om barns multimodale praksiser og tidlige literacy. Emnet sikter mot en grundig forståelse for multimodalitet og literacy i et samfunn i endring. Egenarten ved barns multimodale praksiser og uttrykk belyses inngående og ses i sammenheng med tidlig literacy og deltakelse innen tekstkultur. Studenten utfordres til å analysere og tolke barns ulike uttrykk og til å gjennomføre kritiske drøftinger av hvordan pedagogen kan ivareta, støtte og videreutvikle barns multimodale praksiser og tidlige literacy i en sammensatt og flerkulturell barnehagekontekst. Studenten utfordres også til å anvende multimodalitet i egen kunnskapsformidling. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • avansert kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger til og nyere forskning om multimodalitet og literacy i et samfunn i endring
  • inngående kunnskap om barns multimodale praksiser
  • inngående forståelse for egenarten ved barns ulike multimodale uttrykk og tidlige literacy

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • avanserte ferdigheter i å identifisere, analysere og tolke barns ulike multimodale praksiser og uttrykk
  • inngående evne til å anvende kunnskap om multimodalitet for å tilrettelegge for, støtte og videreutvikle barns multimodale praksiser og tidlige literacy i en sammensatt og flerkulturell barnehagekontekst

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har en overordnet forståelse av multimodalitet og literacy generelt, og barns multimodale praksiser og tidlige literacy spesielt
  • kan analysere og kritisk drøfte barns multimodale praksis i en barnehagekontekst
  • kan anvende multimodale uttrykksformer på en hensiktsmessig måte i egen kunnskapsformidling

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, refleksjon og diskusjon, gruppearbeid med en multimodal presentasjon samt individuell fagskriving.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOD-AK1: Gjennomført gruppearbeid med en multimedial presentasjonFramføring/presentasjonGruppe
MOD-AK2:Godkjent fagtekst med utgangspunkt i gruppearbeidetSkriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOD-AK1: Gjennomført gruppearbeid med en multimedial presentasjon
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOD-AK2:Godkjent fagtekst med utgangspunkt i gruppearbeidet
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell3dager100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4500 ord (10-12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4500 ord (10-12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Pensum

Her finner du pensumliste for studieåret 2019-2020