Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MFFMD5010 Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst
  • Emneansvarlig
   Karianne Franck, Jana van der Zwart-Langner
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Emnet gir en fordypning i forskningsmetode, både teoretisk og praktisk. Emnets innhold bygger på emnet Vitenskapsteori og forskningsmetoder (MFVFM5000). Sentralt i emnet er utvikling og design av eget forskningsprosjekt, og anvendelse av ulike metodiske tilnærminger. Emnet tilbyr mulighet for fordypning i selvvalgt metode. I prosjektutviklingsseminar skal det utarbeides en prosjektskisse på selvvalgt tema knyttet til egen masteroppgave. 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående kunnskap om forskningsmetode og valgt fordypning som omfatter forskningsdesign, materiale og analyse

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

 • kan anvende forskningsmetodiske tilnærminger
 • kan utvikle et forskningsdesign basert på tidligere forskning og metoder som er relevante for masterprogrammets tematikk, og i tråd med forskningsetiske prinsipper
 • kan vurdere anvendelse av ulike metoder knyttet til masterprogrammets tematikk

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

 • kan arbeide selvstendig med å utvikle et forskningsprosjekt
 • kan analysere og kritisk vurdere valgt forskningmetode og forskningsdesign

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, prosjektseminar og veiledning. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FMD-AK1: Presentasjon av prosjektskisse til masteroppgaven Framføring/presentasjonIndividuell
FMD-AK2: En individuell skriftlig tekst som redegjør for tidligere forskning på selvvalgt temaSkriftlig oppgaveIndividuell
FMD-AK3: Innlevering av utkast til problemstillinger på selvvalgt temaSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Minimum 80 % deltagelse på prosjektutviklingsseminarOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMD-AK1: Presentasjon av prosjektskisse til masteroppgaven
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMD-AK2: En individuell skriftlig tekst som redegjør for tidligere forskning på selvvalgt tema
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMD-AK3: Innlevering av utkast til problemstillinger på selvvalgt tema
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % deltagelse på prosjektutviklingsseminar
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlle Omfang: 3200-4000 ord (8-10 sider).

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader: Omfang: 3200-4000 ord (8-10 sider).
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Eksamensbesvarelsen (OPG1) kan ha innholdsmessige likheter med innleverte arbeidskrav i emnet, samt foregående emner i masterprogrammet.

 

Arbeidskrav som må godkjennes for å gå opp til eksamen:

 • OPG1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer