Semestre

MFFMD5010 Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Fordjuping i forskingsmetode og forskingsdesign
Kursnavn på engelsk: 
Specialization in Research Methodology and Research Design
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2023 høst
Eksamenssemester
2023 høst
Emneansvarlig
Karianne Franck

Emneinnhold

Emnet gir en fordypning i forskningsmetode, både teoretisk og praktisk. Emnets innhold bygger på emnet Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetoder (MFVFM5000). Sentralt i emnet er utvikling og design av eget forskningsprosjekt, og anvendelse av ulike metodiske tilnærminger. Emnet tilbyr mulighet for fordypning i selvvalgt metode. I prosjektutviklingsseminar skal det utarbeides en prosjektskisse på selvvalgt tema knyttet til egen masteroppgave. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående kunnskap om forskningsmetode og valgt fordypning som omfatter forskningsdesign, materiale og analyse

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan anvende forskningsmetodiske tilnærminger
  • kan utvikle et forskningsdesign basert på teori og metoder som er relevante for masterens tematikk, og i tråd med forskningsetiske prinsipper
  • kan vurdere anvendelse av ulike teorier og metoder knyttet til masterens tematikk

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan arbeide selvstendig med å utvikle et forskningsprosjekt
  • kan analysere og kritisk vurdere valgt forskningmetode og forskningsdesign

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, prosjektseminar og veiledning. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FMD-AK1: Presentasjon av prosjektskisse til masteroppgaven Framføring/presentasjonIndividuell
FMD-AK2: En individuell skriftlig tekst som redegjør for tidligere forskning på selvvalgt temaSkriftlig oppgaveIndividuell
FMD-AK3: Innlevering av utkast til problemstillinger på selvvalgt temaSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Minimum 80 % deltagelse på prosjektutviklingsseminarOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMD-AK1: Presentasjon av prosjektskisse til masteroppgaven
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMD-AK2: En individuell skriftlig tekst som redegjør for tidligere forskning på selvvalgt tema
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMD-AK3: Innlevering av utkast til problemstillinger på selvvalgt tema
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % deltagelse på prosjektutviklingsseminar
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlle Omfang: 3200-4000 ord (8-10 sider).
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader: Omfang: 3200-4000 ord (8-10 sider).
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Eksamensbesvarelsen (OPG1) kan ha innholdsmessige likheter med innleverte arbeidskrav i emnet, samt foregående emner i masterprogrammet.

 

Arbeidskrav som må godkjennes for å gå opp til eksamen:

  • OPG1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum