Semestre

MFFMD5010 Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Fordjuping i forskingsmetode og forskingsdesign
Kursnavn på engelsk: 
Specialization in Research Methodology and Research Design
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 høst
Eksamenssemester
2019 høst
Emneansvarlig
Karianne Franck

Emneinnhold

Studiet innbyr til å fordype seg i forskningsmetode, både teoretisk og praktisk. Det vil tilbys parallelle fordypningskurs innenfor kvalitative og kvantitative metoder. Under prosjektutviklingsseminaret skal det utarbeides skisse for egen masteroppgave.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående kunnskap om forskningsmetode og valgt fordypning som omfatter forskningsdesign, materiale og analyse

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan gå inn i prosesser som innebærer å anvende forskningsmetodiske tilnærminger
  • har ferdigheter i å utvikle et forskningsdesign basert på teori og metoder som er relevante for masterens tematikk, og i tråd med forskningsetiske prinsipper

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan arbeide selvstendig med å utvikle et forskningsprosjekt
  • kan analysere, og kritisk vurdere valgt forskningmetode og forskningsdesign

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger og seminarer som er teoretisk og metodisk utforskende.

Prosjektutviklingsseminar. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FMD-AK1: Presentasjon av prosjektskisse til masteroppgaven Framføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Minimum 80 % deltagelse på prosjektutviklingsseminarOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMD-AK1: Presentasjon av prosjektskisse til masteroppgaven
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % deltagelse på prosjektutviklingsseminar
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlle Omfang: 3200-4000 ord (8-10 sider).
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader: Omfang: 3200-4000 ord (8-10 sider).
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Her finner du pensumliste for studieåret 2019-2020