MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2022 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2022 høst
  • Emneansvarlig
   Mirjam Dahl Bergsland
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Marit Pettersen og Karianne Franck

Emneinnhold

I emnet inngår ulike perspektiver, teorier og metodologier relevante for masterens tematikk.

Forskningsetikk utgjør et grunnleggende tema, særlig i forskning som inkluderer barn.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • avansert kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • inngående kunnskap om hvordan teori og metode kommer til anvendelse, også på nye områder

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har ferdigheter i å analysere relevante problemstillinger med utgangspunkt i ulike teorier og metoder
 • har ferdigheter i å vurdere anvendelse av ulike teorier og metoder knyttet til masterens tematikk

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har et solid vitenskapsteoretisk grunnlag for å ta forskningsmetodiske og -etiske valg
 • har en fordypet forståelse av ulike metodologiske perspektiver og evne til å vurdere kritisk bruk av disse

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, seminarer og gruppediskusjoner.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM-AK1: En individuell skriftlig fagtekst med veiledningSkriftlig oppgaveIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM-AK1: En individuell skriftlig fagtekst med veiledning
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen i emnet:

SEK1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder ITa kontakt med DMMH for info
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info