Semestre

MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetodar
Kursnavn på engelsk: 
Philosophy of Science and Research Methods
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 høst
Eksamenssemester
2019 høst
Emneansvarlig
Karianne Franck

Emneinnhold

I emnet inngår ulike perspektiver, teorier og metodologier relevante for masterens tematikk.

Forskningsetikk utgjør et grunnleggende tema, særlig i forskning som inkluderer barn.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • avansert kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • inngående kunnskap om hvordan teori og metode kommer til anvendelse, også på nye områder

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har ferdigheter i å analysere relevante problemstillinger med utgangspunkt i ulike teorier og metoder
  • har ferdigheter i å vurdere anvendelse av ulike teorier og metoder knyttet til masterens tematikk

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har et solid vitenskapsteoretisk grunnlag for å ta forskningsmetodiske og -etiske valg
  • har en fordypet forståelse av ulike metodologiske perspektiver og evne til å vurdere kritisk bruk av disse

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, seminarer og gruppediskusjoner.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM-AK1: En individuell skriftlig fagtekst med veiledningSkriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM-AK1: En individuell skriftlig fagtekst med veiledning
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer
Emne som gir vektingsreduksjon:MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I
Vektingsreduksjon:

Pensum

Her finner du pensumliste for studieåret 2019-2020