Semestre

MKBKP4030 Teori barnekultur og kunstpedagogikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Perspektiv på barnekultur og kunstpedagogisk praksis
Kursnavn på engelsk: 
Perspectives on Child Culture and Arts Educational Practice
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Marit Holm Hopperstad
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn

Emneinnhold

I emnet får studenten en teoretisk påbygging fra bachelor i kunstfaglige læringsprosesser, også kalt estetiske læringsprosesser. Teorier innen barnekultur står sentralt, som lekteori, multimodal teori og pedagogikk, samt  historie og filosofi knyttet til estetiske læringsprosesser.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående kunnskap om barnekulturelle ytringsformer og kulturelle forestillinger om barn og barndom 
  • bred kunnskap om teorier og nyere forskning innen barnekultur og estetiske læringsprosesser

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har inngående evne til å analysere og drøfte barnekulturelle og kunstpedagogiske prosesser og uttrykk

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har en overordnet forståelse av egenarten ved barnekulturelle prosesser og uttrykk 
  • kan anvende barnekulturelle teorier og perspektiver for å forstå og utvikle barns læringsprosesser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, klassediskusjoner og selvstendig arbeid med emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BKP-AK1: Godkjent fagtekstSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BKP-AK1: Godkjent fagtekst
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell3dager100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4000-4800 ord (10–12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4000-4800 ord (10–12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning kunstfag vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning kunstfag vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Pensumliste for 2019-20