MKKSF4010 Kunstfaglig skapende fordypning

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
Workshop in Arts Studies
Emnenavn på nynorsk: 
Kunstfagleg skapande fordjuping
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk og engelsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 høst
Eksamenssemester
2019 høst
Emneansvarlig
Jørgen Moe
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn

Emneinnhold

Emnet gir studenten teoretisk undervisning (det valgte fagfeltets historie, fagdidaktikk og substans) i grupper basert på studentens faglige eller tverrfaglige bakgrunn og valg av fagfelt. Men først og fremst undervises det praktisk med individuell veiledning i skapende arbeid på verksteder, på teaterscener / i black box, i skriveprosess og i utøvende musikalske prosesser.

Emnet gir studenten mulighet til å arbeide i sitt valgte fagfelt basert på bakgrunn fra bachelor, for eksempel:

 • Kunst, kultur og kreativitet / tverrfaglig og multimodal fordypning (KKK i barnehagelærerutdanning): Fordypning i tverrfaglige og multimodale uttrykk. Studenten kan vektlegge et av kunstfagene.
 • Drama: Fordypning i barneteater, dramaforløp eller performance.
 • Kunst og håndverk: Fordypning i verkstedarbeid med valgte materialer og teknikker.
 • Musikk: Fordypning i musikkutøvelse, bruk av instrumenter og stemme.
 • Litteratur: Fordypning i litteratur, tekst og bildeskaping.

  Dersom det er færre en fem undervisningsmeldte studenter innen en gruppe, kan det bli lagt opp til alternative undervisningsformer og alternative grupperinger.

I emnet inngår et selvvalgt skapende arbeid innen studentens fagfelt hvor det gis undervisning i gruppe og veiledning individuelt.

Studentene arbeider selvstendig skapende med instrumenter, kropp, bevegelse og stemme, i verksted med materialer og verktøy, i ulike rom, på scene og/eller med tekster, lyder og bilder.

Det selvvalgte individuelt skapende arbeidet kan brukes som forprosjekt til masteroppgaven.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående kunnskap om teorier rundt den reflekterende praktiker
 • fordypet kunnskap om bruk av det valgte fagfeltets estetiske virkemidler, samt visuell og auditiv presentasjon av disse

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående evne til å anvende sine kunstfaglige ferdigheter i eget skapende uttrykk

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående selvstendig evne til praktisk og teoretisk fordypning innen sitt valgte fagfelt
 • evne til å identifisere sin valgte fordypning i et større samfunnsperspektiv

Arbeids- og læringsaktiviteter

Individuelt skapende arbeid i kunstfaglige verksteder. Studentene får veiledning og forelesninger knyttet til dette arbeidet. Studentene gir og får respons på eget og andres arbeid, både teoretisk og praktisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
KSF-AK1: RefleksjonsskrivRapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSF-AK1: Refleksjonsskriv
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Mappeeksamen MAP3Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleInnlevering og muntlig presentasjon (ca 15-20 min.) av individuelt kunstfaglig arbeid
Refleksjonsnotat på 3200-4000 ord ( 8-10 s.).
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Innlevering og muntlig presentasjon (ca 15-20 min.) av individuelt kunstfaglig arbeid
Refleksjonsnotat på 3200-4000 ord ( 8-10 s.).
Hjelpemidler:Alle
Kode: MAP3
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Eksamenen MAP3 erstatter tidligere MAP1 og MAP2.

Pensum

Pensumliste for 2019-20