Semestre

MKKSF4010 Kunstfaglig skapende fordypning

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunstfagleg skapande fordjuping
Kursnavn på engelsk: 
Workshop in Arts Studies
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk og engelsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2021 høst
Eksamenssemester
2021 høst
Emneansvarlig
Jørgen Moe
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn

Emneinnhold

Emnet gir studenten teoretisk innføring i kunstfagenens estetiske virkemidler, i kreativitet og skapende prosesser.
Gjennom emnet skal studenten gjennom praktisk arbeid utforske sitt valgte fagfelt:

  • Kunst, kultur og kreativitet / tverrfaglig og multimodal fordypning (KKK i barnehagelærerutdanning): Fordypning i tverrfaglige og multimodale uttrykk. Studenten kan vektlegge et av kunstfagene.
  • Drama: Fordypning i barneteater, dramaforløp eller performance.
  • Kunst og håndverk: Fordypning i verkstedarbeid med valgte materialer og teknikker.
  • Musikk: Fordypning i musikkutøvelse, bruk av instrumenter og stemme.
  • Litteratur: Fordypning i litteratur, tekst og bildeskaping.

Emnet vil gi en innføring i det valgte fagfeltets historie, og fagfeltets rolle i et større samfunnsperspektiv.

I emnet inngår et selvvalgt skapende arbeid innen studentens fagfelt. Studentene arbeider her selvstendig skapende med instrumenter, kropp, bevegelse og stemme, i verksted med materialer og verktøy, i ulike rom, på scene og/eller med tekster, lyder og bilder.

Det selvvalgte individuelt skapende arbeidet kan brukes som forprosjekt til masteroppgaven.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående kunnskap om teorier rundt den reflekterende praktiker
  • fordypet kunnskap om bruk av det valgte fagfeltets estetiske virkemidler, samt visuell og auditiv presentasjon av disse

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående evne til å anvende sine kunstfaglige ferdigheter i eget skapende uttrykk

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående selvstendig evne til praktisk og teoretisk fordypning innen sitt valgte fagfelt
  • evne til å identifisere sin valgte fordypning i et større samfunnsperspektiv

Arbeids- og læringsaktiviteter

Teoretiske forelesninger. Praktisk arbeid individuelt og i grupper. Studentene får veiledning og forelesninger knyttet til dette praktiske arbeidet. Studentene gir og får respons på eget og andres arbeid, både teoretisk og praktisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
KSF-AK1: RefleksjonsskrivRapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Minimum 70 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSF-AK1: Refleksjonsskriv
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 70 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Mappeeksamen MAP4Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleInnlevering og muntlig presentasjon (ca 15-20 min.) av individuelt kunstfaglig arbeid Refleksjonsnotat på 3200-4000 ord ( 8-10 s.).
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Innlevering og muntlig presentasjon (ca 15-20 min.) av individuelt kunstfaglig arbeid Refleksjonsnotat på 3200-4000 ord ( 8-10 s.).
Hjelpemidler:Alle
Kode: MAP4
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

MAP4: KSF-AK1 og OBLTS

 

Eksamenen MAP4 erstatter tidligere MAP3, samt MAP1 og MAP2.

Pensum