Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MKKSF4010 Kunstfaglig skapende fordypning

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2023 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2023 høst
  • Emneansvarlig
   Jørgen Moe
  • Undervisningsspråk
   Norsk og engelsk
  • Forkunnskapskrav
   Admission deadline for international exchange students: 15 April. Admission requirements: • Early Childhood Teacher Education, bachelor’s degree, with a specialization related to arts and culture (a total of 60 ECTS credits within arts and culture) or • Bachelor’s degree as pedagogue/educator, including 60 ECTS credits within arts and culture or • Bachelor’s degree in music, arts and crafts or drama/literature, including a one-year programme in educational theory and practice The average grade of the bachelor’s degree and the chosen subject area must be C or better, cf. the Norwegian grading system, or equivalent. Recommended previous knowledge: Work experience related to children and the arts.

Emneinnhold

Emnet gir studenten teoretisk innføring i kunstfagenens estetiske virkemidler, i kreativitet og skapende prosesser.
I emnet skal studenten gjennom praktisk arbeid utforske sitt valgte fagfelt:

 • Kunst, kultur og kreativitet / tverrfaglig og multimodal fordypning (KKK i barnehagelærerutdanning): Fordypning i tverrfaglige og multimodale uttrykk. Studenten kan vektlegge ett av kunstfagene.
 • Drama: Fordypning i barneteater, dramaforløp eller performance.
 • Kunst og håndverk: Fordypning i verkstedarbeid med valgte materialer og teknikker.
 • Musikk: Fordypning i musikkutøvelse, bruk av instrumenter og stemme.
 • Litteratur: Fordypning i litteratur, tekst og bildeskaping.

Emnet vil gi en innføring i det valgte fagfeltets historie og rolle i et større samfunnsperspektiv. I emnet inngår et selvvalgt skapende arbeid innen studentens fagfelt. Studenten arbeider her selvstendig skapende og reflekterende med instrumenter, kropp, bevegelse og stemme, i verksted med materialer og verktøy, i ulike rom, på scene og/eller med tekster, lyder og bilder. Det selvvalgte individuelt skapende arbeidet kan brukes som forprosjekt til masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående kunnskap om teorier knyttet til den reflekterende praktiker
 • fordypet kunnskap om bruk av det valgte fagfeltets estetiske virkemidler, samt visuell og auditiv presentasjon av disse

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående evne til å anvende sine kunstfaglige ferdigheter i eget skapende uttrykk

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående selvstendig evne til praktisk og teoretisk fordypning innen sitt valgte fagfelt
 • evne til å identifisere sin valgte fordypning i et større samfunnsperspektiv

Arbeids- og læringsaktiviteter

Teoretiske forelesninger. Praktisk arbeid individuelt og i grupper. Studentene får veiledning og forelesninger knyttet til det praktiske arbeidet. Studentene gir og får respons på eget og andres arbeid, både teoretisk og praktisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
KSF-AK1: Refleksjonsskriv m/muntlig presentasjon i gruppeRapport/refleksjonsskrivIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSF-AK1: Refleksjonsskriv m/muntlig presentasjon i gruppe
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamenPEKIndividuell1semester100 %Intern og eksternAlleInnlevering og muntlig presentasjon (ca 15-20 min.) av individuelt kunstfaglig arbeid med påfølgende samtale (25-30 min) Refleksjonsnotat på 3200-4000 ord ( 8-10 s.).

Vurderinger

Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Innlevering og muntlig presentasjon (ca 15-20 min.) av individuelt kunstfaglig arbeid med påfølgende samtale (25-30 min) Refleksjonsnotat på 3200-4000 ord ( 8-10 s.).
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

PEK: KSF-AK1 

 

Eksamen som er ekvivalent med tidligere eksamen:

MAP1, MAP2 og MAP3 er ekvivalent med PEK. 

MAP4 er ekvivalent med PEK

 

Øvrig informasjon

Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn