Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MKMOP4900 Masteroppgavens forskningsdesign

  • Studiepoeng
   5
  • Undervisningssemester
   2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2020 vår
  • Emneansvarlig
   Nina Scott Frisch
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Anbefalte forkunnskaper: Inngående erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn

Godkjent av

Nina Scott Frisch

Forkunnskapskrav - emner

MKVFM4000
MKKSF4010

Emneinnhold

Studenten arbeider med ulike design for masteroppgaven, med vekt på tegning for å visualise problemstilling, valgte kunstfaglige felt, metoder og forskningsprosessens progresjon.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • kunnskap om planlegging og utvikling av et masterprosjekt, gjennom blant annet reflekterende visualisering av problemstilling, visualisering gjennom tegning av mulige relevante metoder, og progresjon / milepæler i forskningsprosessen

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • ferdigheter i å tegne / visualisere et forskningsdesign for eget masterarbeid basert på relevante metoder og teorier innen det valgte fagfeltet

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • kompetanse i å planlegge et masterprosjekt og bruke visualisering gjennom tegning som et verktøy til å utvikle og presentere et forskningsdesign

Pensum

Pensumliste for 2019-20 finner du her

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Som en avslutning på første studieår arbeider studenten fram en modell med tilhørende beskrivelse av forskningsdesign for mastergradsprosjektet. Dette forskningsdesignet visualiseres. Det presenteres for medstudenter i et FoU-seminar.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOP-AK1: Deltakelse på et FoU-seminar om forskningsdesign med eget muntlig framlegg og studentrespons på to medstudenters design Framføring/presentasjonIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK1: Deltakelse på et FoU-seminar om forskningsdesign med eget muntlig framlegg og studentrespons på to medstudenters design
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell 3dager100 %InternAlleOmfang: 3-5 sider. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang: 3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 3-5 sider. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Studentene leverer et forskningsdesign gjennom en tegnet visuell fremstilling med en tilhørende beskrivelse av den planlagte undersøkelsen, med et omfang på 3-5 sider.

Eksamenen HEM1 erstatter tidligere OPG1.