Semestre

MKMOP4900 Masteroppgavens forskningsdesign

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Masteroppgåva sin forskingsdesign
Kursnavn på engelsk: 
The Research Design of the Master's Thesis
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Nina Scott Frisch
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Inngående erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn
Forkunnskapskrav - emner
MKVFM4000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder
MKKSF4010 Kunstfaglig skapende fordypning

Emneinnhold

Studenten arbeider med ulike design for masteroppgaven, med vekt på tegning for å visualise problemstilling, valgte kunstfaglige felt, metoder og forskningsprosessens progresjon.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • kunnskap om planlegging og utvikling av et masterprosjekt, gjennom blant annet reflekterende visualisering av problemstilling, visualisering gjennom tegning av mulige relevante metoder, og progresjon / milepæler i forskningsprosessen

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • ferdigheter i å tegne / visualisere et forskningsdesign for eget masterarbeid basert på relevante metoder og teorier innen det valgte fagfeltet

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • kompetanse i å planlegge et masterprosjekt og bruke visualisering gjennom tegning som et verktøy til å utvikle og presentere et forskningsdesign

Arbeids- og læringsaktiviteter

Som en avslutning på første studieår arbeider studenten fram en modell med tilhørende beskrivelse av forskningsdesign for mastergradsprosjektet. Dette forskningsdesignet visualiseres. Det presenteres for medstudenter i et FoU-seminar.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOP-AK1: Deltakelse på et FoU-seminar om forskningsdesign med eget muntlig framlegg og studentrespons på to medstudenters design Framføring/presentasjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK1: Deltakelse på et FoU-seminar om forskningsdesign med eget muntlig framlegg og studentrespons på to medstudenters design
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell 3dager100 %InternAlleOmfang: 3-5 sider. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang: 3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 3-5 sider. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Studentene leverer et forskningsdesign gjennom en tegnet visuell fremstilling med en tilhørende beskrivelse av den planlagte undersøkelsen, med et omfang på 3-5 sider.

Eksamenen HEM1 erstatter tidligere OPG1.

Pensum

Pensumliste for 2019-20 finner du her