Semestre

MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Personalarbeid og leiing i barnehagen
Kursnavn på engelsk: 
Personnel Management and Leadership in Early Childhood Education and Care
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2016 høst
Eksamenssemester
2016 høst
Emneansvarlig
Merete Moe

Emneinnhold

Barnehagen er i dag en viktig del av offentlig sektor. Modernisering av sektoren og konsekvenser for barnehagen vil være et av temaene. I emnet inngår ulike perspektiver på organisasjon og ledelse, med hovedvekt på personalledelse og pedagogisk ledelse. Sentralt er utvikling av personalets kompetanse som en viktig forutsetning for kvalitet i barnehagen. Ulike motivasjonsteorier vil også være en del av dette emnet

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet:

Studenten

  • Har god forståelse av barnehagen som del av offentlig sektor
  • Har inngående kjennskap til teorier og nyere forskning knyttet til barnehagen som organisasjon
  • Har inngående kunnskap om ledelse og kompetanseutvikling i barnehagen
  • Kan identifisere, analysere og drøfte ulike perspektiver på ledelse
  • Har grundig kjennskap til og evner å drøfte ulike teorier om motivasjon

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner, studentfremlegg og veiledning på tekst.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Individuell skriftlig oppgave med obligatorisk veiledning (se egen presiseringsinstruks) Skriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Individuell skriftlig oppgave med obligatorisk veiledning (se egen presiseringsinstruks)
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon
Beståtte emner innen Førskolepedagogikk, Styrerutdanningen og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Førskolepedagogikk, Styrerutdanningen og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.