Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

VUBHP6000 Barnehagepedagogikk, del 1

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2023 høst, 2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
  • Studieprogram
   Barnehagepedagogikk, del 1
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Sissel Dahlen Fjæran
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Se studieplanens generelle del.

Læringsutbytte

Se studieplanens generelle del.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BHP1-AK1: «Syn på barn». Mappebidrag 1. Individuelt, skriftlig, med veiledning.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK2: «Didaktisk arbeid i barnehagen». Mappebidrag 2. Individuelt, skriftlig, med veiledning.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK3: «Barns motoriske kompetanse». Individuelt, skriftlig.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK4: «Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner». Individuelt, skriftlig.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK5: «Mellom formidling og improvisasjon - estetisk kommunikasjon med barn». Praktisk arbeidsseminar i gruppe, med individuell skriftlig refleksjon.Praktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
BHP1-AK6: Bestått praksisemne BHPPRA600. Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK1: «Syn på barn». Mappebidrag 1. Individuelt, skriftlig, med veiledning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK2: «Didaktisk arbeid i barnehagen». Mappebidrag 2. Individuelt, skriftlig, med veiledning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK3: «Barns motoriske kompetanse». Individuelt, skriftlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK4: «Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner». Individuelt, skriftlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK5: «Mellom formidling og improvisasjon - estetisk kommunikasjon med barn». Praktisk arbeidsseminar i gruppe, med individuell skriftlig refleksjon.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK6: Bestått praksisemne BHPPRA600.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Mappeeksamen MAP1Individuell1semester40 %Intern og ekstern AlleTo mappebidrag knyttet til tema 1 og 3. Se presiseringsinstruks.
Hjemmeeksamen HEM1Individuell27timer60 %Intern AlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 12.00 den andre dagen. Hjemmeeksamen er knyttet til tema 2.

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:40 %
Merknader:To mappebidrag knyttet til tema 1 og 3. Se presiseringsinstruks.
Hjelpemidler: Alle
Kode: MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:27
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 12.00 den andre dagen. Hjemmeeksamen er knyttet til tema 2.
Hjelpemidler: Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP1: BHP1-AK1, BHP1-AK2, BHP1-AK3, BHP1-AK4, BHP1-AK5
 • HEM1: BHP1-AK6, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
BHPED-1 30 sp

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:BHPED-1
Vektingsreduksjon:30 sp