Semestre

VUBHP6000 Barnehagepedagogikk, del 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barnehagepedagogikk, del 1
Kursnavn på engelsk: 
Early Childhood Education and Care Theory, Part 1
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagepedagogikk, del 1
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Ranveig Sofie Lorentzen

Emneinnhold

Se studieplanens generelle del.

Forventet læringsutbytte

Se studieplanens generelle del.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BHP1-AK1: «Syn på barn». Mappebidrag 1. Individuelt, skriftlig, med veiledning.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK2: «Didaktisk arbeid i barnehagen». Mappebidrag 2. Individuelt, skriftlig, med veiledning.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK3: «Barns motoriske kompetanse». Individuelt, skriftlig.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK4: «Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner». Individuelt, skriftlig.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK5: «Mellom formidling og improvisasjon - estetisk kommunikasjon med barn». Praktisk arbeidsseminar i gruppe, med individuell skriftlig refleksjon.Praktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
BHP1-AK6: Bestått praksisemne BHPPRA600. Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK1: «Syn på barn». Mappebidrag 1. Individuelt, skriftlig, med veiledning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK2: «Didaktisk arbeid i barnehagen». Mappebidrag 2. Individuelt, skriftlig, med veiledning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK3: «Barns motoriske kompetanse». Individuelt, skriftlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK4: «Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner». Individuelt, skriftlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK5: «Mellom formidling og improvisasjon - estetisk kommunikasjon med barn». Praktisk arbeidsseminar i gruppe, med individuell skriftlig refleksjon.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK6: Bestått praksisemne BHPPRA600.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Mappeeksamen MAP1Individuell1semester40 %Intern og ekstern AlleTo mappebidrag knyttet til tema 1 og 3. Se presiseringsinstruks.
Hjemmeeksamen HEM1Individuell2dager60 %Intern AlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen. Hjemmeeksamen er knyttet til tema 2.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:40 %
Merknader:To mappebidrag knyttet til tema 1 og 3. Se presiseringsinstruks.
Hjelpemidler: Alle
Kode: MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:60 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen. Hjemmeeksamen er knyttet til tema 2.
Hjelpemidler: Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

  • MAP1: BHP1-AK1, BHP1-AK2, BHP1-AK3, BHP1-AK4, BHP1-AK5
  • HEM1: BHP1-AK6, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
BHPED-1 30 sp
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:BHPED-1
Vektingsreduksjon:30 sp

Pensum