Semestre

VUBHP6100 Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
Kursnavn på engelsk: 
Early Childhood Education and Care, Part 2: Theory on the Youngest Children
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2022 høst
2023 vår
Eksamenssemester
2023 vår
Emneansvarlig
Ranveig Sofie Lorentzen
Sissel Dahlen Fjæran

Emneinnhold

Se studieplanens generelle del.

Forventet læringsutbytte

Se studieplanens generelle del.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BHP2-AK1:«Tidlig samspill og tilknytning». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK2: «Toddleren som meningsskapende kroppssubjekt». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK3: «Tilrettelegging for samspill med musikk, drama og fysisk aktivitet og helse i en gruppe med de yngste barna».Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK4: «Forestilling for de yngste med vekt på barns medvirkning». Rapport/refleksjonsskrivGruppe, med individuell vurdering
BHP2-AK5: «De yngste barnas lek». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK6: "Kunnskap om de yngste barna gjennom observasjon i praksis». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK7: Bestått praksisemne BHPPRA610.Praktisk arbeidIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK1:«Tidlig samspill og tilknytning».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK2: «Toddleren som meningsskapende kroppssubjekt».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK3: «Tilrettelegging for samspill med musikk, drama og fysisk aktivitet og helse i en gruppe med de yngste barna».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK4: «Forestilling for de yngste med vekt på barns medvirkning».
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK5: «De yngste barnas lek».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK6: "Kunnskap om de yngste barna gjennom observasjon i praksis».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK7: Bestått praksisemne BHPPRA610.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEKIndividuell6timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få gå opp til eksamen:

SEK: Alle

Pensum