VUBHP6100 Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
  • Studieprogram
   Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Ranveig Sofie Lorentzen, Sissel Dahlen Fjæran
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Se studieplanens generelle del.

Læringsutbytte

Se studieplanens generelle del.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BHP2-AK1:«Tidlig samspill og tilknytning». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK2: «Toddleren som meningsskapende kroppssubjekt». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK3: «Tilrettelegging for samspill med musikk, drama og fysisk aktivitet og helse i en gruppe med de yngste barna».Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK4: «Forestilling for de yngste med vekt på barns medvirkning». Rapport/refleksjonsskrivGruppe, med individuell vurdering
BHP2-AK5: «De yngste barnas lek». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK6: "Kunnskap om de yngste barna gjennom observasjon i praksis». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK7: Bestått praksisemne BHPPRA610.Praktisk arbeidIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK1:«Tidlig samspill og tilknytning».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK2: «Toddleren som meningsskapende kroppssubjekt».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK3: «Tilrettelegging for samspill med musikk, drama og fysisk aktivitet og helse i en gruppe med de yngste barna».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK4: «Forestilling for de yngste med vekt på barns medvirkning».
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK5: «De yngste barnas lek».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK6: "Kunnskap om de yngste barna gjennom observasjon i praksis».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK7: Bestått praksisemne BHPPRA610.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEKIndividuell6timer100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få gå opp til eksamen:

SEK: Alle