Semestre

VUUHP6000 Universitets- og høgskolepedagogikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Universitets- og høgskolepedagogikk
Kursnavn på engelsk: 
Teaching and Learning in Professional Education - Introduction for Academic Staff 1
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Universitets- og høgskolepedagogikk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2020 høst
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Marit Heldal

Emneinnhold

 • lærings- og kunnskapssyn
 • emne og programdesign
 • undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
 • mikroundervisning og presentasjonsteknikk
 • veiledningsmetoder
 • digitale verktøy

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter studiet ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning og anvende dette til å strukturere og formulere emne- og programplaner
 • kan selvstendig og i samarbeid med kolleger anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder til å gjennomføre undervisning, formidling, veiledning og vurdering på en måte som fremmer studenters læring
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eget lærings- og kunnskapssyn, og kommunisere faglig og analytisk til egen undervisningspraksis
 • kan analysere eksisterende teorier og metoder som grunnlag for læringsaktiviteter, undervisnings- og vurderingsformer i forhold til studenters læringsutbytter
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte pedagogiske utviklingsarbeid som omhandler egen undervisning
 • kan innhente data og analysere tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og praksisfeltet til å utvikle egen undervisning

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
UHP-AK1: Analyse og refleksjonsskriv (gruppeoppgave)Skriftlig oppgaveGruppe
UHP-AK2: Individuelt refleksjonsnotat fra kollegaveiledningSkriftlig oppgaveIndividuell
UHP-AK3: Individuell gjennomføring av mikroundervisning Framføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningenOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK1: Analyse og refleksjonsskriv (gruppeoppgave)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK2: Individuelt refleksjonsnotat fra kollegaveiledning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK3: Individuell gjennomføring av mikroundervisning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester Intern og eksternAllePoster
Muntlig eksamen MUN1Individuell15minutter Intern og ekstern Egen semesteroppgave/poster
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:
Merknader:Poster
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:
Merknader:
Hjelpemidler: Egen semesteroppgave/poster
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • OPG1: Ingen
 • MUN1: Alle

Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter.

Pensum