Semestre

MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetodar
Kursnavn på engelsk: 
Philosophy of Science and Research Methods
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2023 høst
Eksamenssemester
2023 høst
Emneansvarlig
Mirjam Dahl Bergsland

Emneinnhold

I emnet inngår undervisning i ulike vitenskapsteoretiske retninger, teorier og metodologier. Studenten vil få en innføring i ulike forskningsmetoder som er relevante for masterens tematikk. Forskningsetikk utgjør et grunnleggende tema, særlig i forskning som inkluderer barn.

Forventet læringsutbytte

 

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • avansert kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • inngående kunnskap om hvordan teori og metode kommer til anvendelse i forskning.

 

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har ferdigheter i å analysere relevante problemstillinger med utgangspunkt i vitenskapsteori og forskningsmetoder.
  • har ferdigheter i å vurdere forskningsetiske hensyn knyttet til masterens tematikk.

 

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har et solid vitenskapsteoretisk grunnlag for å ta forskningsmetodiske og -etiske valg
  • har en fordypet forståelse av ulike metodologiske perspektiver og evne til å vurdere kritisk bruk av disse

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, seminarer og gruppediskusjoner.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM-AK1: En individuell skriftlig fagtekst med veiledningSkriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM-AK1: En individuell skriftlig fagtekst med veiledning
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen i emnet:

SEK1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder ITa kontakt med DMMH for info
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Pensum