Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst
  • Emneansvarlig
   Mirjam Dahl Bergsland
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Emnet sikter mot å gi studenten inngående kunnskap og oversikt over ulike vitenskapsteoretiske retninger, teorier og metodologier. Studenten vil få innføring i ulike forskningsmetoder og analysemetoder som er relevante for masterprogrammets tematikk. Forskningsetikk utgjør et grunnleggende tema og studentene skal få øvelse i faglig refleksjon knyttet til ulike forskningsetiske problemstillinger. 

Læringsutbytte

 

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har inngående kunnskap og oversikt over vitenskapsteoretiske retninger, med dets begreper og perspektiver, samt implikasjoner for eget forskningsarbeid.
 • har inngående kunnskap om sentrale kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • har inngående kunnskap om forskningsetikk, kunne identifisere, evaluere og forholde seg til etiske problemstillinger i forskning.

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har ferdigheter i å analysere relevante problemstillinger med utgangspunkt i vitenskapsteori og forskningsmetoder.
 • har ferdigheter i å vurdere forskningsetiske hensyn knyttet til masterprogrammets tematikk.

 

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har et solid vitenskapsteoretisk grunnlag for å ta forskningsmetodiske og -etiske valg
 • har en fordypet forståelse av ulike metodologiske perspektiver og evne til å vurdere kritisk bruk av disse

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, seminarer og gruppediskusjoner.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM-AK1: En individuell skriftlig fagtekst med veiledningSkriftlig oppgaveIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM-AK1: En individuell skriftlig fagtekst med veiledning
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen i emnet:

SEK1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder ITa kontakt med DMMH for info
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info