Studier i utlandet - Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv

Som student ved DMMH kan du ta deler av studiet i utlandet. Et studieopphold i utlandet vil gi deg minner for livet. Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag.

  • Organisering

    Heltid
  • Søknadsfrist

  • Startsemester

    Høst

Innhold

Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning

Oppholdet varer i 13 uker og inngår som en godkjent del av studiet ditt ved DMMH. 

DMMH deltar i et omfattende nettverk av samarbeidspartnere. Vi har utvekslingsavtaler med høgskoler og universitet i USA, Trinidad og Tobago, Nicaragua, Irland, England, Portugal, Belgia, Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Hellas, Frankrike, Finland, Danmark, Sverige, Ungarn og flere afrikanske land, som Tanzania, Kenya, Swaziland, Namibia, Sør-Afrika og Botswana.

Informasjon om studiet og studiestedene gis i høstsemesteret. Tidligere utvekslingsstudenter gir informasjon om studiestedene de har vært ved i utlandet i løpet av januar før studiestart i august samme år. Liste over mulige studiesteder oppdateres fortløpende.  
Søknad om opptak skrives på engelsk, og alle søkere går igjennom en intervjurunde som foregår på engelsk. For noen studiesteder kreves spesielle språkkunnskaper og/eller karakterer. Alle søkere må ha bestått praksis i andre studieår og ha tatt minst 90 studiepoeng pr. 1. juli i utreiseåret.

Kostnader i forbindelse med studieoppholdet i utlandet dekkes av studenten selv. Dette inkluderer reise, reiseforsikring, evt. vaksiner, bøker, husleie og andre levekostnader. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger, bl.a. Erasmusstipend (p.t. €400/€350 pr mnd.) og DMMH reisestipend (p.t. NOK 3000). Lånekassen gir vanlig lån med noe tilleggsstøtte til utenlandsstudier.

Oppholdet på 13 uker betyr 90 dager. Dette er innenfor grensen for turistvisum i de fleste land. Det er allikevel noen land som krever egne visa. Informasjon om dette gis på informasjonsmøte i høstsemesteret i kalenderåret før studiet starter. For deltidsstudenter gis informasjon i vårsemesteret året før studiet starter.

Opptakskrav

Studiet er kun åpent for studenter tatt opp på DMMHs barnehagelærerutdanning. Studentene søker om plass etter 3 fullførte semester.

Internasjonale studier har en egen søknadsprosedyre. Søknad om opptak skrives på engelsk, og alle søkere går igjennom en intervjurunde som foregår på engelsk. For noen studiesteder kreves spesielle språkkunnskaper og/eller karakterer. Alle søkere må ha bestått praksis i andre studieår og ha tatt minst 90 studiepoeng pr. 1 juli i utreiseåret.