BFPRA210 Praksis med fokus på overgangen barnehage - skole, (5 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis med fokus på overgangen barnehage - skule, (5 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
Practical Training Focused on the Transition from ECEC to Primary School (5 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2023 høst
Eksamenssemester
2023 høst
Emneansvarlig
Inger Bakken

Emneinnhold

Grunnskolepraksis i 2. studieår har fokus på overgangen fra barnehage til skole. I praksisstudiet skal studenten få innblikk i barns opplevelse av og pedagogisk arbeid knyttet til denne overgangen. Studentenen skal observere og delta i pedagogisk arbeid og hverdagsliv i grunnskolens 1. trinn og sfo. 

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført praksis skal studenten ha følgende læringsutbytte:

  • har innsikt i og kan reflektere over barns opplevelse av overgangen fra barnehage til skole/sfo
  • har kunnskap om overganger i barns liv, og kan reflektere over hvordan barnehagelæreren kan bidra til gode overganger
  • kjenner til og kan reflektere over grunnskolens arbeid med grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

 

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Gruppene av studenter skal:

  • observere og delta i pedagogisk arbeid i grunnskolens 1. klassetrinn og sfo
  • samtale med elever og lærere om elevrollen og om overgangen fra barnehage til skole, og sfo

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksis Gruppe5dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:5
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praksisperioden vurderes på grunnlag av oppfylt tilstedeværelse i praksis, totalt 30 timer fordelt på 5 dager. 

Arbeidskrav fra praksisperioden er lagt til emnene BHSTM2040 / BKMNSTM2040, Språk, tekst og matematikk, og BFBUL2003 Barns utvikling, lek og læring. Arbeidskravene inngår ikke i vurderingen av BFPRA210.

Øvrig informasjon

All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen i BULL og STM (alle varianter i samme studieår) kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Organisering og omfang

Praksisen foregår på grunnskolens 1. trinn. Studentene inndeles i grupper på 4-6 studenter.

Studentene skal være til stede 30 timer på praksisskolen. Det er ønskelig at de tilbringer deler av tiden på sfo. I tillegg kommer 2 timer til veiledning med praksislærer

 

Pensum