Emnestudier på masternivå

Studiene kan du ta som enkeltstående emner eller de kan bygges inn i en bachelor- eller mastergrad.

 • Organisering

  Heltid
  Deltid
  Samlingsbasert
 • Søknadsfrist

 • Startsemester

  Høst
  Vår
 • Studieavgift

  Kr. 2 280,- per sem.

Innhold

Det er gitt mulighet til å søke seg inn på enkeltemner innenfor de ulike masterstudiene. Opptakskravet til enkeltemner er det samme som til masterstudiet som emnet hører inn under. Søknadsfristen er 15. april.

Følgende emner tilbys i studieåret 2019-20:

Emner fra Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring (MBK):
-          MBEGM4000 Barnehagen i endring - globalisering og kulturelt mangfold (15 sp.)
-          MBLOL4010 Lek og læring - diskurser og praksiser (15 sp.)
-          MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 sp.)
-          MBMOD4030 Barns multimodale praksiser (15 sp.)

Emner fra Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk (MKP):
-          MKKSF4010 Kunstfaglig skapende fordypning (15 sp.)
-          MKBKP4030 Barnekultur, lek-, multimodal og estetisk teori, kunstpedagogikk (15 sp.)

Emner fra Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (MSP):
-          MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt (15 sp.)
-          MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 sp.)
-          MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 sp.)
-          MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 sp.)

Les mer om de enkelte emnene ved å trykke på knappen «Studieplan». I mai kan emnebeskrivelsene være periodevis utilgjengelig pga. pensumoppdatering.

Enkeltemnene i masterutdanningene er primært forbeholdt masterstudentene, men ledige plasser tilbys også andre studenter.

Noen av våre videreutdanningstilbud kan være åpne for barnevernspedagoger, allmennlærere, sosionomer og sykepleiere og andre. Les om opptakskravene på de enkelte studienes nettsider.

Opptakskrav

Emnene har ulike opptakskrav avhengig av hvilket program de tilhører. Se studieplanen. Opptak til et enkeltemne forutsetter at det er ledig plass. Studenter på DMMHs masterprogram har førsterett til plass på masteremner.