Emnestudier på masternivå

Studiene kan du ta som enkeltstående emner eller de kan bygges inn i en bachelor- eller mastergrad.

 • Organisering

  Heltid
  Deltid
  Samlingsbasert
 • Søknadsfrist

  Løpende
 • Startsemester

  Høst
  Vår
 • Studieavgift

  Kr. 2 280,- per sem.

Innhold

Det er gitt mulighet til å søke seg inn på enkeltemner innenfor de ulike masterstudiene. Opptakskravet til enkeltemner er det samme som til masterstudiet som emnet hører inn under. Søknadsfristen er 15. april.

Følgende emner tilbys i studieåret 2018-19:

Emner fra Mastergradsstudium i barnehageledelse (MBL):
- MLLEL4000 Ledelse for læring (7.5 sp.) Høst 2018 
- MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen (7.5 sp.) Høst 2018 
- MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 sp.) Høst 2018 
- MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 sp.) Vår 2019

Emner fra Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (MSP):
- MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt (15 sp.) Høst 2018 
- MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 sp.) Høst 2018 
- MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 sp.) Vår 2019
- MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 sp.) Vår 2019

Les mer om de enkelte emnene ved å trykke på knappen «Studieplan». I mai kan emnebeskrivelsene være periodevis utilgjengelig pga. pensumoppdatering.

Enkeltemnene i masterutdanningene er primært forbeholdt masterstudentene, men ledige plasser tilbys også andre studenter.

Noen av våre videreutdanningstilbud kan være åpne for barnevernspedagoger, allmennlærere, sosionomer og sykepleiere og andre. Les om opptakskravene på de enkelte studienes nettsider.

Opptakskrav

Emnene har ulike opptakskrav avhengig av hvilket program de tilhører. Se studieplanen. Opptak til et enkeltemne forutsetter at det er ledig plass. Studenter på DMMHs masterprogram har førsterett til plass på masteremner.