Emnestudier på masternivå

Studiene kan du ta som enkeltstående emner eller de kan bygges inn i en bachelor- eller mastergrad.

 • Organisering

  Heltid
  Deltid
  Samlingsbasert
 • Søknadsfrist

  Løpende
 • Startsemester

  Høst
  Vår
 • Studieavgift

  Kr. 2 200,- per sem.

Innhold

Det er gitt mulighet til å søke seg inn på enkeltemner innenfor de ulike masterstudiene. Opptakskravet til enkeltemner er det samme som til masterstudiet som emnet hører inn under. Søknadsfristen er 15. april.

Les mer om de enkelte emnene ved å trykke på knappen «Studieplan». I mai kan emnebeskrivelsene være periodevis utilgjengelig pga. pensumoppdatering.

Enkeltemnene i masterutdanningene er primært forbeholdt masterstudentene, men ledige plasser tilbys også andre studenter.

Noen av våre videreutdanningstilbud kan være åpne for barnevernspedagoger, allmennlærere, sosionomer og sykepleiere og andre. Les om opptakskravene på de enkelte studienes nettsider.

Opptakskrav

Emnene har ulike opptakskrav avhengig av hvilket program de tilhører. Se studieplanen. Opptak til et enkeltemne forutsetter at det er ledig plass. Studenter på DMMHs masterprogram har førsterett til plass på masteremner.

MERK: Det er for tiden ingen ledige plasser på emner innenfor mastergradsstudiet i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.