Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring

Er du spesielt opptatt av pedagogisk kvalitet i arbeidet med barn?
Da er dette riktig masterutdanning for deg. Studiet har opptak i 2019.

Dagens barndom kjennetegnes av mangfold og kompleksitet, en barndom som er innvevd i globale endringsprosesser. Gjennom denne masterutdanningen vil vi styrke kunnskapen om barn i barnehagealder og barndommens innhold. Vi ønsker også å videreutvikle den pedagogiske kvaliteten i arbeidet med barn, både for å ivareta barns rettigheter og for å utøve faglige og skjønnsmessige vurderinger.

 • Organisering

  Heltid
  Samlingsbasert
 • Studiepoeng

  120
 • Søknadsfrist

  15. april 2019
 • Startsemester

  Høst
 • Søknadskode

  1024

Innhold

Masterutdanningen passer for deg som:

 • er barnehage- eller førskolelærer og ønsker å videreutvikle og styrke din
  barne- og barnehagefaglige kompetanse
 • vil kvalifisere deg til høyere stillinger innenfor barne- og barnehagefaglig
  område på enhetsnivå, kommunalt, regionalt eller statlig nivå
 • ønsker en fagstilling innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i frivillig
  sektor, offentlige og private organisasjoner, eller opplæringsvirksomhet og
  kompetanseutvikling som stiller barnefaglige kunnskapskrav
 • vil kvalifisere deg til evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning i videregående skole, høgskole og universitet
 • tenker på å ta videre studier på ph.d.-nivå som i tverrfaglig barneforskning,
  pedagogikk, i profesjonsstudier eller i utdanningsvitenskap

Opptakskrav

3-årig barnehage-/førskolelærerutdanning eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/ allmennlærer eller faglærer eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdig med disse utdanningsløpene.

Eller bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

Jobbmuligheter og videre studier

Gjennom dette studiet tilbyr DMMH kvalifisering som pedagogisk leder / styrer i barnehagen så fremt du som søker har en pedagogutdanning i bunn.