Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk

Ny master med vekt på praktisk og pedagogisk arbeid i musikk, drama, norsk, kunst- og håndverksfag. Neste opptak er i 2019.

 • Organisering

  Heltid
  Samlingsbasert
 • Studiepoeng

  120
 • Søknadsfrist

  15. april 2019
 • Startsemester

  Høst
 • Søknadskode

  1026

Innhold

Selvvalgt fordypning

Vil du bli en pådriver for kunst- og kulturfag i barnehagen? Vil du arbeide som lærer i videregående skole, vil du arbeide som lærer i musikk eller kunst og håndverk i grunnskolen, som pedagog i kulturskolen, på kunst- og kulturfaglige arenaer som museer, musikkutøvende arenaer, teaterscener, eller i offentlig administrasjon?

Vil du øke din kunst- og kulturfaglige kompetanse med et selvvalgt en-faglig eller tverrfaglig kunstfaglig fokus?

Vil du øke din barnefaglige og pedagogiske kompetanse som kunstner, lærer og kunstformidler?

Vil du arbeide som forsker?

Tenker du på å ta videre studier på ph.d.-nivå?

Med utgangspunkt i fordypningen denne masteren tilbyr innen et selvvalgt kunstfag som musikk, drama, kunst og håndverk eller norsk (litteratur for barn), eller en kombinasjon av disse (kunst, kultur og kreativitet), vil dette studiet gi denne muligheten.

Praktisk og pedagogisk fokus på masternivå

Vi tilbyr et masterstudium med vekt på praktisk kunstfaglig arbeid i Høgskolens nye kunstfagsbygg med kunst- og håndverks-verksteder og musikk rom / studio. Høgskolen har to store black boxer for visning og dramafaglig arbeid. 

Vi har et samarbeid med Rockheim, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Norsk kulturskoleråd, Cirka Teater, Barneteateret vårt i Ålesund, Trondheim kommune (praksisavtale med barnehager og skoler), som danner et mulig utgangspunkt for våre studenters utforskning og kunstpedagogiske prosjekter. 

Pedagogisk leder / styrer i barnehagen med kunstpedagogisk kompetanse

Gjennom dette studiet tilbyr DMMH kvalifisering som styrer / pedagogisk leder i barnehagen så sant du som søker har en pedagogutdanning og velger å fokusere din masteroppgave på barnehagebarn og barnehagen.

Opptakskrav

Alle som tas opp til studiet må ha et veid gjennomsnitt med karakteren C eller bedre i det valgte kunstfaget/kunstfagene og på bacheloren for å kunne få opptak.

Det er tre hovedkategorier av søkere som tas opp:
Du må ha barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning.

Eller du må ha en treårig bachelor som pedagog (grunnskolelærer, barnevernspedagog, spesialpedagog, Steiner-pedagog) inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.

Eller du kan ha en bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama / norsk litteratur inkludert 60 sp. praktisk- pedagogisk kompetanse (faglærer).

For informasjon om opptakskrav, se studieplan.

Internasjonalisering

Høgskolen har intensjonsavtaler med Syd-dansk universitet, Universitetet i Olomoc i Tsjekkia og med Universitet i Stockholm som gjør det mulig for studenter å gjennomføre Barnekulturelt kunstpedagogisk prosjekt med verkstedarbeid og produksjon (20 sp.) ved disse institusjonene i 3. semester.